227-0107/01 – Městské integrované dopravní systémy (MIDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu jsou základní odborné znalostí a kompetencí v oblasti integrovaných dopravních systémů včetně jejich stavebních prvků a zařízení. Absolvováním předmětu student získá dovednosti: Definovat systémy hromadné osobní dopravy, popsat jejich hlavní úlohy, odvodit a objasnit odlišnosti jednotlivých systémů a odvodit zavedení systému jejich integrace. Aplikovat teoretické znalosti do konkrétního návrhu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. Analyzovat silné a slabé stránky všech druhů hromadné osobní dopravy a kategorizovat je z hlediska vhodnosti použití. Navrhovat zřízení nebo výstavbu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. Ohajovat, zhodnotit a vysvětlovat navržený systém hromadné osobní dopravy a dokázat je porovnávat s jinými dle stanovených kriterií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o systémech hromadné dopravy osob a jejich porovnání. Zaměřuje se na vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rychlý rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy. Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu zařízení pro hromadnou dopravu osob a její koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji jednotlivých druhů hromadné dopravy osob. Seznámí se s požadavky na návrh odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy.Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu systému hromadné dopravy osob a koexistenci s dalšími druhy doprav. Výuka pouze v českém jazyce.

Povinná literatura:

Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 Rojan,Slabý,Dlouhá,Pipková: Městské komunikace, ČVUT Praha 1997 Dlouhá,Rojan,Slabý: Městské komunikace, Návod k projektu, ČVUT 1997 Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991 Surovec: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy, Žilinská univerzita, 1999

Doporučená literatura:

České technické normy: ČSN 280318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy ČSN 736059 Servisy a opravny motorových vozidel ČSN 736075 Navrhovanie autobusových staníc ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Ne

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0101 ŽSS Železniční svršek a spodek Povinná
227-0103 PK Pozemní komunikace Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: – Městské dopravní systémy, úloha hromadné osobní dopravy v obsluze území, hromadná doprava osob, pojmy a definice, legislativa, stavby a zařízení pro HD – Autobusové a trolejbusové zastávky - umísťování, stavební uspořádání, vybavení, dopravní značení – Přístupy pro pěší, bezbariérové úpravy – Vozovky v zastávce, konstrukce nástupiště – Zařízení pro trolejbusovou dopravu – Autobusová a trolejbusová nádraží – Garáže a odstavné plochy pro autobusy, dopravní závody, dílny pro opravy vozidel, čerpací stanice PH, myčky, administrativní budovy, ochrana životního prostředí – Tramvajové tratě a zastávky, systémy sítí tram. tratí, prostorové vedení, křížení s PK, stavební uspořádání, umísťování tramvajových zastávek, konečné stanice, vozovny – Organizace hromadné dopravy, IS hromadné dopravy, preference hromadné dopravy, inteligentní zastávky – Tratě a stanice metra, systémy sítí tras metra, technické parametry, typy stanic, prostorové řešení tras a stanic, provozně technologické zázemí, úprava vestibulů – Příměstská a městská železnice, základní technické parametry tratí, uspořádání stanic a zastávek – Zastávky kombinované, přestupní uzly a jejich úloha, integrace MHD a vnější regionální dopravy, návaznost městské a dálkové hromadné dopravy osob – Navrhování městských integrovaných dopravních systémů (provozní, technické, finanční a legislativní podmínky), vztah dopravy a města, charakteristické znaky městské a příměstské hromadné dopravy osob, dopravní síť MHD – Hodnocení kvality hromadné dopravy osob, kriteria hodnocení Cvičení: 1. Zadání programů 2. Umístění autobusových zastávek na jízdním pruhu 3. Rozhledy + dopravní značení 4. Technická zpráva k zastávkám na jízdním pruhu 5. Umístění autobusových zastávek v zálivu 6. Bezbariérové úpravy zastávky pro tělesně hendikepované 7. Bezbariérové úpravy zastávek pro zrakově hendikepované 8. Vzorové příčné řezy 9. Situace stavebních úprav 10. Rozhledy + dopravní značení 11. Technická zpráva k zastávkám v zálivu 12. Kompletace programů, odevzdání 12. Kontrola programů 13. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.