227-0109/01 – Mechanizace a organizace výstavby dopravních staveb (MOvDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prvky použití mechanizace ve výstavbě dopravních staveb v návaznosti na technologie realizace. Součástí je seznámení s příklady aplikace základních právních titulů a technických standardů ve stavebnictví pro oblast liniových staveb. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti výkonů a nasazení stavebních strojů, technologie stavby a stavebně-technologického projektování dopravních staveb. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh využitelných v oblasti realizace dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a dokumentací časových plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je cílen přednostně posluchačům oboru dopravního stavitelství. Seznamuje studenta s prvky mechanizace ve výstavbě dopravních staveb v návaznosti na technologie realizace. Součástí je seznámení s příklady aplikace základních právních norem ve stavebnictví (Stavební zákon, BOZP…), se základními evropskými normami (již platnými v ČR v dané problematice). Posluchači se dále seznámí se stavební ekonomikou aplikovanou na dopravní stavitelství (kalkulace, rozpočtování, fakturace, controlling, odměňování…), stavebně-technologickým projektováním, dokumentací časových plánů (úsečkový diagram, cyklogram,prostorový harmonogram, síťový graf). V rámci cvičení posluchači řeší prvky popsané problematiky na konkrétním jednoduchém projektu liniové stavby.

Povinná literatura:

Wangel, J.: Mechanizace stavebních prací (ES ŽU Žilina, 1997) Hložek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (GERM, s.r.o. Brno, 1997) Břoušek,Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie (STU Bratislava 1998) Gschwendt,I.:Vozovky-jejich konstrukce a dimenzování (Jaga Bratislava, 1999) Steinöcker, R.: Strategický controlling, BABTEX, s.r.o., Praha 1992

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů" Technická dokumentace systému KORS (URS Praha, 2001) Lazar,J.a kol.:Sbírka příkladů z nákl. účetnictví, VŠB-TU Ostrava EkF, 1995 Schroll, R., a kol.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, Trizonia, Praha 1993 Mann, R., Mayer, E.: Controlling - metoda prosperujícího podnikání, Průmysl a obchod, Profit, a.s., Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdávat průběžně plnění zadání ke kontrole.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: -Příprava liniových staveb (předvýrobní etapy, podklady, EN, ISO….) -Mechanizace stavebních prací, zásady navrhování mechanizace stavebních prací v dopravním stavitelství (typy strojů, stanovení výkonů…) -Stavební stroje (rozdělení, charakteristika stroje, teoretický, technický a praktický výkon stroje). -Zemní práce u liniových staveb – technologie. -Mechanizace zemních prací (typy strojů, stanovení výkonů) -Podkladní vrstvy a kryty vozovek - technologie pokládky -Traťové práce (klasifikace, mechanizace…), -Technologie oprav železničního svršku a spodku -Řízení stavebních strojů (historie, vývoj, moderní způsoby). -Využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy, recyklink podkladních vrstev a krytů vozovek, apod.), -Stavebně–technologická příprava stavby, etapy, stavebně-technologické projektování, dokumentace časových plánů (úsečkový diagram, cyklogram, prostorový harmonogram, síťový graf) -Stavební ekonomika v dopravním stavitelství (rozpočet, výrobní kalkulace, controlling) -Normativy spotřeby v oblasti stavebních činností dopravních staveb -Zásady ochrany dopravních staveb a doprovodných objektů v sesuvných oblastech a zátopových územích, ochrany dopravních staveb v poddolovaném území, stanovování podílu DŠ a principy stanovování výše majetkové újmy. Cvičení: V rámci cvičení posluchači řeší konkrétní projekt (podle výše uvedeného členění) a písemného zadání, kde zpracují části: 1)Technická zpráva (obsahující prvky technologie a POV) 2)POV (harmonogramy..) 3)Návrh přechodného dopravního značení (textová část) 4)Návrh přechodného dopravního značení – grafické řešení (výkres) 5)Rozpočet stavby 6)Kalkulace stavby 7)Dokladová část pro výběrové řízení 8)Koncepty výpočtů a návrhů…

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.