227-0110/01 – Diplomový projekt (DiP)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TIC01 Ing. Jiří Tichý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je zpracování zadaného diplomového tématu na požadované úrovni včetně závěrečné oponentury diplomového projektu.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti absolvují předmět dle pokynu vedoucího diplomové práce zcela individuálně. Cílem je zpracování zadaného diplomového tématu a jejího odevzdání v termínu určeném studijním harmonogramem FAST.

Povinná literatura:

Dle konkrétního tématu diplomové práce.

Doporučená literatura:

Dle doporučení vyučujících s přihlédnutím ke konkrétnímu zadání diplomového projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0101 ŽSS Železniční svršek a spodek Povinná
227-0102 PSD Projektování silnic a dálnic Povinná
227-0104 P1 Projekt I Povinná
227-0106 PSU Projektování stanic a uzlů Povinná
227-0108 P2 Projekt II Povinná
227-0111 IDS Integrované dopravní systémy Povinná
227-0305 IDS1 Inteligentní dopravní systémy I Povinná
227-0307 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb Povinná
227-0308 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem zpracování diplomové práce je prokázat, že student úspěšně zvládl všechny odborné znalosti a dovednosti v rozsahu studijního oboru, že je schopen samostatně řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Studenti samostatně zpracovávají zadaná témata, průběžně konzultují s vyučujím, prezentují a obhajují výsledky řešení s cílem úspěšně dokončit a obhájit svou bakalářskou práci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.