227-0203/01 – Dopravní inženýrství II. (DI2)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti o prognostických metodách pro dimenzování či ověřování mezioblastních dopravních vazeb a kapacit dopravních staveb. Osvojí si vědomosti o prostředcích a metodách organizace pro návrh regulace a řízení dopravy v území.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na Dopravní inženýrství I (ID) a obsahuje teoretické poznatky o teorii pohybu jednotlivého vozidla i dopravního proudu, ze kterých vychází principy projektování komunikací a křižovatek, případně dalších dopravních zařízení pro statickou i dynamickou složku dopravy. Využívá znalostí prognostických metod pro posouzení mezioblastních dopravních vazeb v území. Prostředky a metody organizace, regulace a řízení dopravy. Pozornost je zaměřena na dělbu práce jednotlivých druhů doprav a hodnocení efektivnosti dopravních systémů.

Povinná literatura:

Medelská, Morava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo. ALFA Bratislava, 1991 Hollarek, Kalašová, Kušnierová: Dopravné inžinierstvo Návody na cvičenia. VŠDS Žilina, 1994 Pipková, Dlouhá, Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 – Dopravní inženýrství. ČVUT Praha, 1995 Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace. ČVUT Praha, 1997 Dlouhá, Rojan, Slabý: Městské komunikace – Návody k projektu. ČVUT Praha, 1997. Jírava P., Slabý P.: Pozemní komunikace - dopravní inženýrství. ČVUT Praha, 1997 Novák V. a kol.: HCM 1985 - komentovaný překlad. VUT Brno, ÚSH Praha, 1990 Schlosser T.: Inteligentné dopravné systémy. Bratislava, Jaga 2001 Kočárková D., Slabý P., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství. ČVUT Praha, 2004 Kalašová A., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo. ŽU Źilina 2003 Kalašová A., Faith P., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo I. ŽU Źilina 2006

Doporučená literatura:

Medelská, Morava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo. ALFA Bratislava, 1991 Hollarek, Kalašová, Kušnierová: Dopravné inžinierstvo Návody na cvičenia. VŠDS Žilina, 1994 Pipková, Dlouhá, Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 – Dopravní inženýrství. ČVUT Praha, 1995 Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace. ČVUT Praha, 1997 Dlouhá, Rojan, Slabý: Městské komunikace – Návody k projektu. ČVUT Praha, 1997. Jírava P., Slabý P.: Pozemní komunikace - dopravní inženýrství. ČVUT Praha, 1997 Novák V. a kol.: HCM 1985 - komentovaný překlad. VUT Brno, ÚSH Praha, 1990 Schlosser T.: Inteligentné dopravné systémy. Bratislava, Jaga 2001 Kočárková D., Slabý P., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství. ČVUT Praha, 2004 Kalašová A., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo. ŽU Źilina 2003 Kalašová A., Faith P., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo I. ŽU Źilina 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0054 DI Dopravní inženýrství Doporučená
342-0492 DI I Dopravní inženýrství I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní charakteristiky dopravního proudu vozidel. 2. Dopravní průzkumy. 3. Prognóza dopravy. 4. Dopravní systémy v zastavěném území. 5. Doprava v zastavěném území, dopravní skelety. 6. Rozdělení a charakteristiky místních komunikací. Inženýrské sítě v prostoru MK. 7. Dopravně inženýrské podklady pro návrh komunikace. Kapacita komunikace. 8. Dělba přepravní práce 9. Mezioblastní dopravní vztahy. 10. Dopravní obslužnost území, průjezdná doprava v zástavbě. 11. Regulace, organizace a řízení dopravy. 12. Zklidňování dopravy v zastavěném území. 13. Hodnocení efektivnosti dopravních systémů. 14. Dopravně inženýrská dokumentace – vazba na dokumentaci územně plánovací. 15. Psychologie v dopravě Cvičení 1. Vývoj dopravy a dopravních sítí. Srovnání. 2. Vyhodnocení charakteristik dopravního proudu vozidel. 3. Typy a způsoby realizace průzkumu dopravy. 4. Kategorie místních komunikací. Kapacita MK. 5. Určení mezioblastních dopravních vztahů. 6. Dopravně inženýrská dokumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku