227-0204/01 – Místní komunikace (MK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
PET368 Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat návrhové prvky místních komunikací. Popsat možnosti uspořádání komunikačních sítí ve městech. Popsat možnosti odvodnění místních komunikací. Popsat možnosti zklidňování dopravy. Aplikovat znalosti při návrhu prvků místní komunikace. Analyzovat vstupní data pro návrh místní komunikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s navrhováním staveb pro dopravu v podmínkách měst a obcí, úpravou uličního prostoru a vytvořením podmínek pro vzájemnou koexistenci dopravy kolejové, motorové, cyklistické a pěší. Výuka se zaměří jak na řešení dynamické, tak také statické dopravy ve městech.

Povinná literatura:

České technické normy: ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací

Doporučená literatura:

Dlouhá, E., Slabý, P.: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005 Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2007 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace, ČKAIT Praha 1998 Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Mahdalova_Krivda-MKK1.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Software-v-doprave_final.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0202 SS Silniční stavitelství Povinná
227-0207 DI1 Dopravní inženýrství I Povinná
227-0208 CDV Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Místní a městské komunikace a platné předpisy, funkční skupiny místních komunikací, příčné uspořádání prostoru místní komunikace, typy místních komunikací – čtyřpruhové, dvoupruhové a jednopruhové 2. Výhybny a obratiště na místních komunikacích, úroveň kvality dopravy, stupně UKD, výkonnost MK. 3. Obruby a dělící prvky na místních komunikacích, úprava nároží, vlečné křivky vozidel. Sjezdy na místních komunikacích, rozhledy na sjezdech. 4. Trasování místních komunikací, rozhledy, směrové a výškové řešení, příčný a výsledný sklon, průjedzdní a průchozí prostor, rozšíření komunikace a klopení vozovky ve směrovém oblouku. 5. Odstavné a parkovací plochy, připojování na místní komunikace. 6. Stavby pro dopravu v klidu - jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 7. Komunikace se smíšeným provozem, nemotoristické komunikace, komunikace pro chodce. 8. Komunikace pro cyklisty a pro smíšený provoz chodců a cyklistů. 9. Přechody pro chodce, místa pro přecházení, zajištění rozhledu. 10. Odvodnění místních komunikací a křižovatek, osvětlení a umístění inženýrských sítí v uličním prostoru. 11. Zklidňování dopravy na místních komunikacích, psychologické a fyzické prvky pro zklidňování. 12. Vývoj dopravy a dopravních sítí ve městech. Druhy dopravy, srovnání. 13. Doprava jako městotvorný prvek - funkce městských komunikací, komunikační síť, vliv dopravy na rozvoj města. 14. Regulace, organizace a řízení městské dopravy. Cvičení probíhá na počítačové učebně standardně s využitím specializovaného software (AutoCAD, Civil3D, AutoTURN): 1. Úvod, seznámení s harmonogramem cvičení a s požadavky na vypracování programů. 2. Návrh místní komunikace zadaného typu, vzorový příčný řez (ruční kreslení). 3. Obratiště pro zadaný typ vozidla a jeho připojení (sjezd) na místní komunikaci, nároží jako prostý kružnicový oblouk, ověření průjezdu v software AutoTURN. 4. Sjezd na místní komunikaci, nároží jako složený kružnicový oblouk, rozhledy na samostatném sjezdu. 5. Připojení sjezdu z parkoviště na místní komunikaci, vložený kapkovitý ostrůvek, nároží jako prostý kružnicový oblouk. 6. Ověření průjezdu sjezdem s kapkovitým ostrůvkem, rozhledy na dopravně významném sjezdu z parkoviště. 7. Výpočet potřebného počtu odstavných a parkovacích stání pro zadaný objekt, stanovení počtu stání pro osoby zdravotně postižené. 8. Návrh dispozičního uspořádání parkoviště, dopravní značení, ověření průjezdu pomocí vlečných křivek. 9. Místo pro přecházení přes kapkovitý ostrůvek na sjezdu k parkovišti, bezbariérové úpravy. 10. Návrh přechodu pro chodce přes místní komunikaci, dopravní značení, bezbariérové úpravy, rozhledy na přechodu. 11. Vrstevnicový plán místní komunikace s oboustrannými chodníky - návrh projektových vrstevnic. 12. Návrh odvodnění místní komunikace - umístění uličních vpustí. 13. Kontrola a dopracování programů. 14. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku