227-0206/02 – Psychologie v dopravě (PD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLU115 Ing. Michal Kludka
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je seznámit studenty se základními pojmy z oboru psychologie dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ústředním problémem dopravní psychologie je systém člověk (posádka) - dopravní prostředek - dopravní prostředí. Tento systém se skládá z řady složek, jež plní svou funkci a přispívají tak k dosažení cíle celého systému - zajištění dopravy a její bezpečnosti. Člověk má v systému obvykle řídicí funkci.

Povinná literatura:

Havlík, K.. Psychologie pro řidiče. Portál, Praha 2005, 224 s. ISBN 80-7178-542-3 Štikar, J.,Hoskovec, J.,Štikarová, J. Psychologie v dopravě. Karolinum, Praha, 2003. 275 s.ISBN 80-246-0606-2 Štikar, J., Hoskovec, J. Dopravní psychologie. Praha 1995

Doporučená literatura:

Štikar, J., Hoskovec, J., Šmolíková, J. Psychologická prevence nehod. Karolinum, Praha 2006 Sedlák, J. Psychologie dopravy. Brno 1989 Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha 1996 Vtípil, Z. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie práce. Olomouc 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a vývoj dopravní psychologie 2. Vývojové tendence české dopravy 3. Psychologická analýza činnosti řidiče a jiných účastníků dopravy 4. Dopravní systémy a jejich spolehlivost 5. Dopravní prostředek, dopravní cesta a provoz 6. Způsobilost pro řízení dopravních prostředků a dopravní cesty 7. Volba dopravního prostředku a dopravní cesty 8. Podmínky bezpečného provozu - silniční doprava - letecká doprava - železniční doprava 9. Psychická zátěž v dopravě 10. Mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace 11. Organizace práce v dopravě 12. Výuka a výcvik 13. Sociálně psychologické aspekty dopravy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku