227-0208/01 – Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou (CDV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
ZEM094 Ing. Karel Zeman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí metody navrhování konstrukcí vozovek, realizaci, technologii oprav a údržby pozemních komunikací. Součástí je posouzení vhodnosti podloží a vlastností zemní pláně. Opravy a údržba bude probírána i u staveb souvisejících (mostů, zdí, odvodnění, bezpečnostních zařízení atd.).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zakládání a technologií výstavby silničních komunikací. Pozornost je věnována geotechnickému průzkumu, studenti si osvojí zásady návrhu a provádění vozovek podle vzorových řešení. V části věnované údržbě a opravám jsou podrobně vysvětleny příčiny různých typů poruch, včetně způsobů jejich efektivního odstranění. Zvláštní důraz je také kladen na časovou náročnost jednotlivých technologií oprav a údržby ve vztahu k nutné době trvání uzavírky. Ve cvičení studenti navrhují návrh opravy či údržby vybraného úseku silniční komunikace.

Povinná literatura:

ČSN 73 6120 až 30 Pospíšil, K.: Silnice a dálnice II, Pomocný text k přednáškám, UPa, DFJP, 2004 Gschwendt, I. a kol.: Vozovky, materiály a technologie, Jaga, Bratislava, 2001 TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi

Doporučená literatura:

ČSN 73 6120 až 30 Pospíšil, K.: Silnice a dálnice II, Pomocný text k přednáškám, UPa, DFJP, 2004 Gschwendt, I. a kol.: Vozovky, materiály a technologie, Jaga, Bratislava, 2001 TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Zemní těleso a podloží silničních komunikací – pojmy, požadavky, laboratorní zkoušky 2. Roztřídění vozovek, faktory ovlivňující návrh vozovek, východiska návrhu 3. Nestmelené vrstvy vozovek 4. Stmelené a stabilizované vrstvy 5. Prolévané vrstvy 6. Hutněné asfaltové vrstvy 7. Vtlačované vrstvy 8. Vrstvy z litých asfaltů 9. Emulze 10. Dlážděné kryty 11. Asfaltové vozovky 12. Cementobetonové vozovky 13. Poruchy vozovek 14. Opravy a údržba 15. Návrh nové vozovky podle katalogu Cvičení 1. Proctorova zkouška, relativní ulehlost 2. Zkouška CBR 3. Statická zatěžovací zkouška 4. Zkoušky kameniva 5. Marshalova zkouška 6. Zkoušky betonů Poznámka: zkoušky dle bodu 4 a 6 budou prováděny ve dvou, resp. třech cvičeních

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku