227-0210/01 – Dopravní značení a organizace dopravy (CDV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
PET368 Ing. Jan Petrů, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu si studenti osvojí znalosti a postupy při navrhování a umísťování dopravního značení včetně znalostí souvisících právních a technických předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá komplexně problematikou dopravního značení. Obsahuje seznámení s příslušnými právními i technickými předpisy v této oblasti. Podstatná část se věnuje praktickému osvojení znalostí s užíváním a umísťováním dopravního značení v souvislosti s organizací a řízením dopravy.

Povinná literatura:

Technické podmínky MDČR, ediční řada dopravního značení

Doporučená literatura:

Technické podmínky MDČR, ediční řada dopravního značení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0054 DI Dopravní inženýrství Doporučená
342-0492 DI I Dopravní inženýrství I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, definice dopravního značení (DZ) 2. Souvisící právní předpisy 3. Souvisící technické předpisy 4. Rozdělení dopravních značek a dopravních zařízení 5. Minimální požadavky na technické vlastnosti dopravních značek 6. Základní zásady umisťování DZ 7. Příklady základních zásad umísťování DZ 8. Umístění DZ ve vztahu ke směru provozu 9. Boční umístění DZ 10. Směrové a výškové umístění DZ 11. Vzdálenosti DZ před označovanými místy, vzájemné vzdálenosti a počet DZ 12. Společné umístění a kombinace DZ 13. Vzorové příklady umísťování DZ na konkrétních dopravních situacích v souvislosti s organizací dopravy Cvičení: 1. Definice jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení 2. Dopravní značení v našich právních a technických předpisech 3. Rozdělení jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení 4. Technické vlastnosti svislých a vodorovných dopravních značek 5. Rozbor zásad umisťování dopravního značení 6. Příklady zásad umísťování jednotlivých svislých a vodorovných dopravních značek na pozemní komunikaci 7. Vzorové příklady umísťování DZ na konkrétních dopravních situacích v souvislosti s organizací dopravy (Bod 6 a 7 bude probírán ve dvou, resp. třech cvičeních.)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku