227-0212/01 – Křižovatky (K)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat druhy a typy křižovatek. Definovat návrhové prvky křižovatek. Popsat možnosti odvodnění křižovatek. Popsat možnosti zklidňování dopravy na křižovatkách místních komunikací. Popsat způsoby řízení dopravy na křižovatkách. Aplikovat znalosti při návrhu prvků křižovatky. Připravit návrh světelného řízení křižovatky. Analyzovat vstupní data pro návrh křižovatky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou popsány druhy, uspořádání a typy křižovatek. Pozornost je věnována navrhování úrovňových a mimoúrovňových křižovatek. Výuka se soustředí zejména na umísťování křižovatek, rozhledové poměry, řadící a odbočovací pruhy, větve křižovatek, ostrůvky, odvodnění a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Studenti se seznámí s dopravně inženýrskými podklady, analýzou nehodovosti a návrhem světelného řízení křižovatky.

Povinná literatura:

České technické normy: ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací

Doporučená literatura:

Dlouhá, E., Slabý, P.: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005 Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace, ČKAIT Praha 1998 Ďurčanská, D. a kol.: Mestské komunikácie, ŽU Žilina, 2010 Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Mahdalova_Krivda-MKK1.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Software-v-doprave_final.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0204 MK Místní komunikace Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a platné předpisy 2. Křižovatky - pojmy a definice 3. Umísťování, druhy, typy a vzory křižovatek 4. Navrhování křižovatek, dopravně inženýrské podklady 5. Analýza nehod 6. Návrhové prvky křižovatek - řadící a odbočovací pruhy 7. Návrhové prvky křižovatek - větve, ostrůvky, přechody pro chodce 8. Úrovňové křižovatky 9. Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením 10. Mimoúrovňové křižovatky 11. Odvodnění křižovatek - prvky, dimenzování 12. Osvětlení a inženýrské sítě v prostoru křižovatek pozemních komunikací 13. Prvky pro zklidňování dopravy na křižovatkách místních komunikacích 14. Rezerva Cvičení - projekt úrovňové křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením: 1. Úvod, zadání, návrh rozšíření komunikací 2. Umístění příčných čar souvislých a přechodů pro chodce 3. Výpočet mezičasů 4. Univerzální tabulka mezičasů, přepočet intenzity dopravy na j.v. 5. Návrh signálního plánu metodou saturovaného toku (podle Webstra) 6. Signální plán a výkres umístění SSZ v křižovatce 7. Určení délek odbočovacích pruhů, návrh vodorovného dopravního značení 8. Posouzení rozhledových poměrů, návrh svislého dopravního značení 9. Vrstevnicový plán křižovatky - návrh projektových vrstevnic 10. Návrh odvodnění křižovatky - umístění uličních vpustí 11. Výkres stavební situace křižovatky a technická zpráva 12. Kontrola programů. 13. Zápočty 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku