227-0213/01 – Doprava a životní prostředí (CDV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu získají základní znalosti z problematiky environmentálních aspektů dopravy, které jim umožní orientaci v dané problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět co možná nejkomplexněji pokrývá dnes tolik diskutovanou problematiku dopravy ve vztahu ke zdraví člověka a životnímu prostředí. Důraz je kladen zejména na problematikou emisí (spalovací, nespalovací, hlukové) vznikajících při provozu dopravních prostředků a které mají nepříznivé účinky na zdraví člověka, dále pak na problematiku udržitelné dopravy a legislativní nástroje. Pozornost je věnována možným opatřením, vedoucích ke zmírnění negativních účinků dopravy. Z hlediska praktických aplikací bude demonstrováno měření emisí a zpracování dat pro výpočet emisních faktorů, příklady měření imisí v okolí komunikací, interpretace a využití získaných dat.

Povinná literatura:

Adamec, V. a kol.: Elektronický průvodce udržitelnou dopravou. Brno CDV, 2005 http://szp.cdv.cz Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy. ČVUT Praha, 2005 Škapa, P.: Doprava a životní prostředí I.- III. Ostrava VŠB-TU, 2003-04

Doporučená literatura:

Adamec, V. a kol.: Elektronický průvodce udržitelnou dopravou. Brno CDV, 2005 http://szp.cdv.cz Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy. ČVUT Praha, 2005 Škapa, P.: Doprava a životní prostředí I.- III. Ostrava VŠB-TU, 2003-04

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Doprava a její úloha ve společnosti 2. Energetická a surovinová náročnost dopravy 3. Ekonomické aspekty dopravy 4. Sociální aspekty dopravy 5. Nepříznivé vlivy dopravy na životní prostředí 6. Zdravotní rizika dopravy 7. Možnosti zmírnění negativních vlivů dopravy 8. Udržitelný rozvoj a doprava 9. Strategie podnikové environmentální politiky 10. Legislativní nástroje a státní správa v oblasti vlivu dopravy a ŽP 11. Dopravní výzkum v ČR a EU 12. Informační systémy v oblasti životního prostředí a dopravy¨ 13. Metody analýz škodlivin, zpracování a interpretace získaných dat 14. Vypracování a prezentace semestrální práce Cvičení 1. Modelování dopravy, emisí a imisí 2. Měření chemických emisí a imisí 3. Měření a modelování akustických emisí 4. Posuzování vlivu liniových staveb na ŽP (EIA, SEA) 5. Stanovení toxicity a genotoxicity škodlivin produkovaných dopravou 6. Požadavky na konstrukci vozidel a výrobu pohonných hmot z environmentálního hlediska

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku