227-0216/01 – Kolejová doprava ve městech (KDM)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIA091 Ing. Pavel Fiala
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kolejové dopravy ve městech a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student získá základní znalosti v oblasti projektování, realizace a diagnostiky staveb pro kolejovou dopravu ve městech. Absolvováním student dokáže popsat a řešit základní problémy jako je trasování, konstrukce kolejové jízdní dráhy, návrh podloží, návrhy souvisejících drobných staveb (např. odvodňovací stavby, zastávky apod., opatření ke snížení hluku a vibrací). Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti staveb pro kolejovou dopravu ve městech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

K zajištění přepravních potřeb se ve velkých městech užívá různých systémů kolejové dopravy. Předmět Kolejová doprava ve městech se zabývá problematikou využití železničních zařízení pro potřeby městské hromadné dopravy. Obsahem výuky jsou historický vývoj kolejové a nekonvenční dopravy, stavební technické charakteristiky jednotlivých doprav (prvků jízdní dráhy a souvisejících objektů), zásady projektování a stavba tratí a zařízení tramvajové dopravy, městských rychlodrah, metra, stavby příměstské železniční dopravy, nekonvenční doprava (MAGLEV atp.).

Povinná literatura:

Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak : Železniční stavby-železniční spodek a svršek CERM, Brno, 2004 C.Esvelt : Modern Railway Track, MRT Productions 2001 Kubát, Tyc, Krejčiříková - Kolejová doprava ve městě, (ČVUT 1998) Podmínky pro projektování tratí, staveb a zařízení tramvajové rychlodráhy (FMD Praha 1980)

Doporučená literatura:

Předpisy, normy: ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí ČSN 280318 Průjezdné průřezy pro tramvajové trati o rozchodu 1435mm a 1000mm ON 736425 Železniční svršek metra, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Historický vývoj, legislativa, charakteristika, zásady řešení kolejové dopravy ve městech - Tramvajová doprava – charakteristika, tramvajové vozy, zásady řešení tramvajových tras a souvisejících objektů (zastávky, depa, obratiště, výhybny…) - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje tramvajových drah - Prostorové uspořádání koleje tramvajových drah - Kolejové konstrukce Cvičení: Praktické procvičení prvků konstrukčního, geometrického a prostorového uspořádání kolejové jízdní dráhy a návrh objektů (nástupiště, točna,…), individuální zpracování a prezentace zadaných témat z vyučované problematiky formou workshopu. - Metro (charakteristika, tramvajové vozy, zásady řešení tramvajových tras a souvisejících objektů,…) - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje metra - Prostorové uspořádání koleje metra - Kolejové konstrukce metra - Příměstská kolejová doprava – charakteristika, zásady řešení, - Příklady řešení příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech, - Stavební řešení integrovaných dopravních uzlů a souvisejících objektů - Nekonvenční doprava – druhy, historie, vývoj, - MAGLEV – principy, konstrukce jízdní dráhy….

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku