227-0220/01 – Bezpečnost dopravy na dráze (BDnD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je studenty seznámit s problematikou bezpečnosti provozu na železnici členěnou do oblastí vozidlo, infrastruktura a lidský faktor. Nedílnou součástí je seznámení se statistikami nehod, systémem sledování nehodovosti v ČR a v zahraničí, s metodami a postupy analýzy DN, se způsoby identifikace rizik. Pozornost bude věnována také aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. Náplní předmětu je především získání znalostí o různých typech a systémech železničního zabezpečovacího zařízení, možnostech zabezpečení železničních přejezdů, rizikových faktorech na železničních přejezdech, včetně souvisejících právních a technických standardů požadavků na bezbariérovost dopravních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá znalosti a kompetence zejména v oblastech: systémy železničního zabezpečovacího zařízení, typy železničního zabezpečovacího zařízení, možnosti zabezpečení železničních přejezdů, rizikové faktory na železničních přejezdech, souvisejících právní a technické standardy. Výuka bude zaměřena také na nehody v železniční dopravě a proces jejich šetření, vyhodnocování parametrů železniční dopravní cesty, včetně souvisejících právních a technických standardů.

Povinná literatura:

Andres, Šenk a kol.: Metodika pro hloubkovou analýzu dopravních nehod, CDV, 2009 Holub, R.: Základy spolehlivosti technických systémů, Brno, Vojenská akademie, 1992 Čech R. - TSI provoz a řízení dopravy, Vědeckotechnický sborník ČD č.25/2008 Patacchini Anna: Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic,Evropská železniční agentura 2010 (120 rue Marc Lefrancq - F-59300 Valenciennes – Francie) Zákon č.266/1994 (O drahách) Vyhl. č.177/1995 vč.změn a doplňků

Doporučená literatura:

KUBEŠ, J. Implementační plán ČD, TSI, „Provoz a řízení dopravy“. GŘ ČD, a.s., 2007 České technické normy: ČSN EN 13848-1+A1,:2009 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje ČSN EN 13848-5:2008 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje SŽDC D7-2 - Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, S 39156/2011

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky – Úvod do problematiky, základní pojmy, legislativa – Prvky dopravního systému ovlivňující bezpečnost a plynulost provozu kolejové dopravy, – Železniční infrastruktura a její základní parametry – Zabezpečovací zařízení, bezpečnostní prvky vozidel (hlásiče, cash testy, bdělostní tl. …) – Nehody v železniční dopravě, proces jejich šetření, měření a vyhodnocování parametrů železniční dopravní cesty, hladiny kvality, prevence, diagnostika – Bezpečnostní problematika v procesu realizace prací na dráze (stavební vlaky apod.) – Bezpečnost na dráze v ČR a v zahraničí. Cvičení – Úlohy zaměřené na vyhodnocení kvality geometrie koleje – Návrh a posouzeni rozhledových poměrů na přejezdu při zvýšení rychlosti kolejových vozidel

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku