227-0221/01 – Bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích (BDnPK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit a naučit studenty způsobu vyhledávání, analýzy a sanace nehodových lokalit s využitím kolizních diagramů, principu tzv. samovysvětlující komunikace a odpouštějící komunikace, bezpečnostním inspekcím a bezpečnostnímu auditu, zklidňování dopravy na místních komunikacích a tzv. plošnému zklidňování obytných souborů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje problematiku nástrojů řízení bezpečnosti na pozemních komunikacích s důrazem na tzv. nástroje infrastruktury a faktory usnadňující vznik nehod z hlediska uspořádání komunikace s doporučením, jak tyto faktory odstraňovat. Úvod výuky je věnován systému zajišťování bezpečnosti na PK obecněji (nejen z hlediska infrastruktury), aby studenti získali všeobecný přehled, včetně např. ztrát z dopravní nehodovosti, srovnání vývoje v různých státech (úspěchy a neúspěchy dopravně-bezpečnostní politiky). systému přípravy řidičů, práce s problémovými řidiči, řidičském průkazu na zkoušku, bodovém systému, vozidlové telematice, atd.

Povinná literatura:

Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Vyhláška 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Zákon 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Metodika bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, CDV, 2007

Doporučená literatura:

Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Vyhláška 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Zákon 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Metodika bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, CDV, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vyhledávání, analýza a sanace nehodových lokalit • Kolizní diagramy • Samovysvětlující komunikace a odpouštějící komunikace • Bezpečnostní inspekce • Bezpečnostní audit • Zklidňování dopravy na místních komunikacích • Plošné zklidňování obytných souborů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku