227-0301/01 – Navrhování dopravních systémů (NDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
ZEM094 Ing. Karel Zeman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat dopravní systémy. Znát provoz dopravních systémů. Navrhovat dopravní systémy a jejich vzájemné propojení. Posoudit bezbariérovost integrovaných dopravních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s dopravními systémy veřejné i individuální dopravy v oboru silniční a městské dopravy, systémy železniční dopravy včetně vysokorychlostních tratí jako hlavními druhy dopravy v ČR a dále s mezioborovými vztahy (intermodalita, komodalita). Po absolvování předmětu budou studenti vybaveni znalostmi o funkci, zřizování, provozu a financování dopravních systémů v oboru dopravní infrastruktury. Informace a posouzení integrovaných dopravních systémů. Bezbariérovost dopravních staveb. Pro ilustraci přednášené problematiky budou v rámci výuky zařazeny i tematicky zaměřené exkurze na vybraná pracoviště – např. Útvar hlavního architekta na Magistrátu města Ostravy, pracoviště Koordinátora ODIS (Integrovaný dopravní systém), a pod.

Povinná literatura:

Slabý, P., Dlouhá, E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005, ISBN: 80-01-02453-9. Bártová, H., Růžička, M.:Územní plánování a doprava, ABF, 2008. Tuzar, A., Pastor, O.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007, ISBN: 978-80-7357-285-3.

Doporučená literatura:

Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby. Praha, ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03602-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Druhy dopravních systémů 3. Silniční doprava 4. Železniční doprava 5. Městská doprava 6. Mezioborové dopravní vztahy (intermodalita, komodalita) 7. Integrované dopravní systémy 8. Zřizování a provoz dopravních systémů 9. Financování dopravní infrastruktury 10. Bezbariérové řešení dopravních systémů 11. - 12. Exkurze na vybraná pracoviště – např. Útvar hlavního architekta na Magistrátu města Ostravy, pracoviště Koordinátora ODIS (Integrovaný dopravní systém), a pod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku