227-0304/03 – Modelování dopravní poptávky (MDPo)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s problematikou modelování poptávky v silniční a městské dopravě, specializovaným software atp. Studenti se rovněž seznámí se čtyřstupňovým dopravním modelem, modelech dopravního proudu a modelech chování účastníků dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuálně nejčastější aplikované přístupy k modelování dopravy. Úvod se zabývá tradičními přístupy k modelování poptávky po dopravě, typy modelů a softwarovými produkty dostupnými na trhu. Hlavní část výuky pojednává o čtyřstupňovém dopravním modelu a modelech vycházejících z teorie dopravního proudu a také behavioralistickými přístupy k modelování dopravního chování, rozhodování v dopravě a modelováním dopravy založeném na aktivitách obyvatel. Jedním z dílčích cílů kurzu bude prohloubení znalostí v oblasti statistických metod aplikovaných při analýze dopravního chování. Student získá přehled o přístupech k modelování dopravy, naučí se klasifikovat dopravní problémy a bude schopen je řešit za pomoci vhodně zvolené metodiky. Bude mít přehled o přístupech k modelování rozhodovacích procesů, analýze poptávky po dopravě a cestovního chování.

Povinná literatura:

1. Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ 2. Křivda, Vladislav. Laboratoř dopravního inženýrství. Internetové stránky Laboratoře silniční dopravy (Katedra dopravního stavitelství, VŠB-TU Ostrava), 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/ldi/ 3. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ 4. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 5. Křivda, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 6. Rapant, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. 7. PTV VISUM 5.40 – User Manual. PTV AG, Karlsruhe, Germany, 2012 8. Uživatelské manuály programů ArcGIS

Doporučená literatura:

1. Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině. 1984, 232 s. 2. Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 3. Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4 4. Kušnierová, Jela; Hollarek, Tomáš. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000, 166 s. ISBN 80-7100-673-4 5. Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství). Praha: ČVUT. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 6. Pipková, Blanka; Dlouhá, Eva; Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství - Návody do cvičení). Praha: ČVUT. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 7. Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X El. studijní opora http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Software-v-doprave_final.pdf http://kds.vsb.cz/mkk

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0302 MDPr Modelování dopravního proudu Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika modelování dopravy – obecně 2. Základní definice a pojmy z oblasti makroskopických simulací 3. Dopravní průzkumy pro potřeby tvorby makroskopických modelů (teorie) 4. Dopravní průzkumy pro potřeby tvorby makroskopických modelů (praktická ukázka č. 1) 5. Dopravní průzkumy pro potřeby tvorby makroskopických modelů (praktická ukázka č. 2) 6. Statistické zpracování dat pro potřeby tvorby makroskopických modelů (statistické metody) 7. Statistické zpracování dat pro potřeby tvorby makroskopických modelů (počítačové zpracovávání dat) 8. Provedení vlastního průzkumu pro dopravní model č. 1, vč. zpracování dat 9. Modelování makroskopických modelů ve specializovaném simulačním software (dopravní model č. 1) 10. Prezentace makroskopických modelů ve specializovaném geoinformačním software (dopravní model č. 1) 11. Provedení vlastního průzkumu pro dopravní model č. 2, vč. zpracování dat 12. Modelování makroskopických modelů ve specializovaném simulačním software (dopravní model č. 2) 13. Prezentace makroskopických modelů ve specializovaném geoinformačním software (dopravní model č. 2) 14. Exkurze na specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.