227-0306/01 – Plánování dopravy a obslužnosti území (PDOÚ)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznámí s přístupy k plánování dopravy a dopravních sítí a s řešením dopravní obslužnosti regionů, obcí, měst a městských částí. Bude schopen zahrnout lidský faktor v dopravě do kvantitativních inženýrských metod, prohloubí si znalosti v dopravní geografii a sociologii dopravy. Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi.

Povinná literatura:

- Hampl, Martin - Gardavský, Václav - Kühnl, Karel. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. UK Praha, 1987 - Kuta V.: Rozvojové problémy ostravské aglomerace.Sdružení pro obnovu severní Moravy a Slezska, Ostrava, 2001 - Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu. ČVUT Praha, 2002 - Kotas P.: Dopravní systémy a stavby. ČVUT Praha, 2007

Doporučená literatura:

- Řezáč M., Fencl I.: Vybrané otázky rozvoje dopravy ve městech. VŠB-TU Ostrava, 2009 - El. studijní opora: http://projekt150.ha-vel.cz/node/169

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Přístupy k plánování dopravy a dopravních sítí • Řešení dopravní obslužnosti regionů, obcí, měst a městských částí • Lidský faktor v dopravě • Kvantitativních inženýrských metod • Dopravní geografie • Sociologie dopravy • Sociálně geografická regionalizace • Optimalizace dopravní sítě • Dopravní obslužnost území

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.