227-0306/03 – Plánování dopravy a obslužnosti území (PDOÚ)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznámí s přístupy k plánování dopravy a dopravních sítí a s řešením dopravní obslužnosti regionů, obcí, měst a městských částí. Bude schopen zahrnout lidský faktor v dopravě do kvantitativních inženýrských metod, prohloubí si znalosti v dopravní geografii a sociologii dopravy. Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi.

Povinná literatura:

- Hampl, Martin - Gardavský, Václav - Kühnl, Karel. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. UK Praha, 1987 - Kuta V.: Rozvojové problémy ostravské aglomerace.Sdružení pro obnovu severní Moravy a Slezska, Ostrava, 2001 - Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu. ČVUT Praha, 2002 - Kotas P.: Dopravní systémy a stavby. ČVUT Praha, 2007

Doporučená literatura:

- Řezáč M., Fencl I.: Vybrané otázky rozvoje dopravy ve městech. VŠB-TU Ostrava, 2009 - El. studijní opora: http://projekt150.ha-vel.cz/node/169

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhy a význam dopravy 2. Vazby k sídlu a jeho funkčním složkám 3. Systémové pojetí dopravy 4. Obecné principy tvorby dopravních systémů 5. Metodika navrhování dopravních systémů 6. Komunikace s převažující funkcí dopravní, bezpečné průtahy komunikací sídlem 7. Komunikace obslužné, obytné, pěší zóny 8. Chodníky a cyklostezky 9. Zklidnění dopravy 10. Možnosti vyloučení dopravy z území nebo oblasti 11. Hromadná doprava osob 12. Městské hromadná doprava osob 13. Nekonvenční doprava 14. Hodnocení efektivnosti dopravních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.