227-0308/01 – Bezpečnost silniční a železniční dopravy (BSŽD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat zásady bezpečnosti silničního provozu. Definovat podmínky bezpečnosti železniční dopravy. Znát předpisy upravující bezpečnost provozu. Hodnotit dopravní nehodovost. Identifikovat a klasifikovat bezpečnostní rizika v dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět posluchače seznámí s problematikou bezpečnosti silničního provozu členěnou do oblastí vozidlo, infrastruktura a lidský faktor. Nedílnou součástí bude seznámení se statistikami dopravních nehod, systémem sledování nehodovosti v ČR a v zahraničí, s metodami a postupy analýzy DN, se způsoby identifikace rizik. Rovněž se seznámí s nástroji Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES. Pozornost bude věnována také aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, agresivnímu chování, HMI (human machine interface). Náplní předmětu je rovněž získání znalostí o různých typech a systémech železničního zabezpečovacího zařízení, možnostech zabezpečení železničních přejezdů, rizikových faktorech na železničních přejezdech, včetně souvisejících právních a technických předpisů. V neposlední řadě bude výuka zaměřena i na nehody v železniční dopravě a proces jejich šetření, vyhodnocování.

Povinná literatura:

- Andres, J. a kol.: Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. CDV, 2001 - Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ - Křivda, Vladislav. Laboratoř dopravního inženýrství. Internetové stránky Laboratoře silniční dopravy (Katedra dopravního stavitelství, VŠB-TU Ostrava), 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/ldi/ - Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ - Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ - Křivda, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/

Doporučená literatura:

- Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině. 1984, 232 s. - Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 - Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4 - Kušnierová, Jela; Hollarek, Tomáš. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000, 166 s. ISBN 80-7100-673-4 - Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství). Praha: ČVUT. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 - Pipková, Blanka; Dlouhá, Eva; Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství - Návody do cvičení). Praha: ČVUT. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 - Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X - Andres a kol.: Metodický pokyn na velké okružní křižovatky, CDV, 2005 - Hrubý a kol.: Bezpečnostní audit PK – metodika provádění, CDV, 2006 - Pokorný, Simonová, Smělý a kol.: Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, CDV,2007 - Andres a kol.: Utváření bezpečných pozemních komunikací, CDV, 2009 - Striegler a kol.: Bezpečnostní inspekce PK, CDV, 2009 - Andres, Šenk a kol.: Metodika pro hloubkovou analýzu dopravních nehod, CDV, 2009 - Ambros, J. a Kocourek, J.: Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2013, ISBN 978-80-86502-62-5 - TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Bezpečnost silniční dopravy 3. Aktivní a pasivní bezpečnost vozidel, agresivní chování, HMI (human machine interface). 4. Metody hodnocení nehodovosti na pozemních komunikacích 5. Analýza dopravních nehod 6. Analýza konfliktních situací 7. Identifikace a klasifikace rizik na pozemních komunikacích 8. Bezpečnostní audit pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce 9. Bezpečnost železniční dopravy 10. Typy a systémy železničního zabezpečovacího zařízení 11. Zabezpečení železničních přejezdů, rizikové faktory na železničních přejezdech 12. Nehody v železniční dopravě, proces jejich šetření a vyhodnocování.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.