227-0311/02 – Lidský faktor v dopravě (LFD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
NOV0272 Ing. Jakub Novák
ZIT0010 Ing. Kateřina Žitníková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s faktory ovlivňujícími dopravní chování účastníků silničního provozu, interakce s vozidlem a ostatními účastníky. Student bude seznámen s možnostmi minimalizace rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na detailní popis jednotlivých faktorů ovlivňujících dopravní chování na straně jedince samotného, jeho interakce s vozidlem, ostatními účastníky dopravního provozu a dopravním prostředím celkově. Mimo to budou probrány jednotlivé specifické kategorie, jako zdroje lidských chyb v dopravním prostředí, vlivy únavy, monotonie, rizikové jednání, agresivita atd. Student získá přehled o působení lidského faktoru v dopravě a o možnostech minimalizace rizik v konstrukci dopravního prostředí prostřednictvím maximálního vyladění na potřeby uživatele. Studenti budou seznámeni se základy sociologie, které se dotýkají provozu a funkce organismu města.

Povinná literatura:

1. KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan, MAHDALOVÁ Ivana, ŽITNÍKOVÁ Kateřina. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 184 s. Monografie. ISBN 978-80-248-3995-0. 2. Havlík, Karel. Psychologie pro řidiče. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o. 2005, 223 s. ISBN 80-7178-542-3 3. Štikar, Jiří; Hoskovec, Jiří; Štikarová, Jana. Psychologie v dopravě. Praha: Univerzita Karlova. 2003, 275 s. ISBN 80-246-0606-2

Doporučená literatura:

1. Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ 2. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 3. Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X 4. Štikar, J., Hoskovec, J. Přehled dopravní psychologie, Karolinum, Praha, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0302 MDPr Modelování dopravního proudu Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do psychologie 2. Základní pojmy z oblasti psychologie v dopravě 3. Člověk jako klíčový faktor v dopravě 4. Problematika dopravní nehodovosti z hlediska psychologie 5. Dopravní chování ovlivněné emocemi řidiče a ostatních účastníků provozu 6. Dopravní chování ve ztížených podmínkách 7. Zlozvyky za volantem 8. Dopravní chování ovlivněné zdravotním stavem řidiče 9. Rozdíl v dopravním chování řidiče a řidičky 10. Dopravní chování ovlivněné věkem řidiče 11. Prevence jako nástroj zlepšení bezpečného dopravního chování 12.-14. Exkurze na specializovaná pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní