227-0311/03 – Lidský faktor v dopravě (LFD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s faktory ovlivňujícími dopravní chování účastníků silničního provozu, interakce s vozidlem a ostatními účastníky. Student bude seznámen s možnostmi minimalizace rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na detailní popis jednotlivých faktorů ovlivňujících dopravní chování na straně jedince samotného, jeho interakce s vozidlem, ostatními účastníky dopravního provozu a dopravním prostředím celkově. Mimo to budou probrány jednotlivé specifické kategorie, jako zdroje lidských chyb v dopravním prostředí, vlivy únavy, monotonie, rizikové jednání, agresivita atd. Student získá přehled o působení lidského faktoru v dopravě a o možnostech minimalizace rizik v konstrukci dopravního prostředí prostřednictvím maximálního vyladění na potřeby uživatele. Studenti budou seznámeni se základy sociologie, které se dotýkají provozu a funkce organismu města.

Povinná literatura:

1. KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan, MAHDALOVÁ Ivana, ŽITNÍKOVÁ Kateřina. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 184 s. Monografie. ISBN 978-80-248-3995-0. 2. Havlík, Karel. Psychologie pro řidiče. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o. 2005, 223 s. ISBN 80-7178-542-3 3. Štikar, Jiří; Hoskovec, Jiří; Štikarová, Jana. Psychologie v dopravě. Praha: Univerzita Karlova. 2003, 275 s. ISBN 80-246-0606-2

Doporučená literatura:

1. Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ 2. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 3. Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X 4. Štikar, J., Hoskovec, J. Přehled dopravní psychologie, Karolinum, Praha, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0302 MDPr Modelování dopravního proudu Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do psychologie 2. Základní pojmy z oblasti psychologie v dopravě 3. Člověk jako klíčový faktor v dopravě 4. Problematika dopravní nehodovosti z hlediska psychologie 5. Dopravní chování ovlivněné emocemi řidiče a ostatních účastníků provozu 6. Dopravní chování ve ztížených podmínkách 7. Zlozvyky za volantem 8. Dopravní chování ovlivněné zdravotním stavem řidiče 9. Rozdíl v dopravním chování řidiče a řidičky 10. Dopravní chování ovlivněné věkem řidiče 11. Prevence jako nástroj zlepšení bezpečného dopravního chování 12.-14. Exkurze na specializovaná pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.