227-0312/03 – Systémy řízení silniční dopravy (SČSD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEN02 Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si znalosti o bodovém, skupinovém a liniovém řízení dopravy a její koordinace (zelená vlna). Získají praktické zkušenosti o centrálním řízení dopravy ve vybraných městech a budou se zabývat problematikou preference hromadné dopravy a zohlednění bezbariérovosti dopravních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá komplexní problematikou oblasti systémů (centrálního) řízení dopravy zejména ve větších aglomeracích. Studenti si osvojí znalosti o bodovém, skupinovém a liniovém řízení dopravy a její koordinace (zelená vlna). Získají praktické zkušenosti o centrálním řízení dopravy ve vybraných městech a budou se zabývat problematikou preference hromadné dopravy.

Povinná literatura:

1. TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích 2. TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek 3. Přibyl, P., Mach, R.: Řídicí systémy silniční dopravy. ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02811-9 4. Křivda, Vladislav; Olivková, Ivana; Paľo, Jozef; Richtář, Michal. Dopravní telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2009, 349 s. ISBN 978-80-8070-981-5 5. Kočárková, D., Slabý, P., Kocourek, J. Jacura, M.: Dopravní inženýrství – vydavatelství ČVUT Praha 2004 6. Kalašová A., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo, Organizácia a riadenie dopravy – vydavatelství EDIS Žilinské univerzity 2003 7. Kalašová A., Faith P.,Paľo J.: Dopravné inžinierstvo I – vydavatelství EDIS Žilinské univerzity 2006 8. Řezáč M., Škvain V., Tichý J.: Dopravní inženýrství – CERM Brno 2010 9. http://projekt150.ha-vel.cz/node/29 - elektronická studijní opor

Doporučená literatura:

1. Folprecht, J., Křivda, V.: Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 2. Křivda, V.: Organizace a řízení dopravy II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 154 s. ISBN 978-80-248-2123-8 3. KŘIVDA, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 (dotisk z roku 2007: ISBN 978-80-248-1253-3)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0302 MDPr Modelování dopravního proudu Povinná
227-0304 MDPo Modelování dopravní poptávky Povinná
227-0305 IDS1 Inteligentní dopravní systémy I Povinná
227-0306 PDOÚ Plánování dopravy a obslužnosti území Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky řízení silniční dopravy 2. Technické prostředky pro řízení silniční dopravy 3.-4. Dopravní průzkumy pro oblast řízení silniční dopravy 5. Tvorba pevných signálních plánů 6. Dynamické řízení provozu 7.-8. Koordinace řízení (zelená vlna) 9. Řadiče a dopravní detektory 10. Centrální řízení dopravy (ve vybraných městech) 11. Preference městské hromadné dopravy 12. Řízení pohybu chodců a cyklistů 13. Telematické aplikace z oblasti řízení silniční dopravy 14. Exkurze na specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.