227-0313/01 – Inteligentní dopravní systémy II (IDS2)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poznat systém sběru a zpracování dorpavních dat. Definovat filozofii telematických systémů. Plánovat použití telematických aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou sběru, dále zpracováním a distribucí dopravních dat potřebných k tvorbě systému řízení dopravy. Seznamuje s používanými technologiemi i právními a technickými předpisy v této oblasti a procesy využívající dopravních data. Absolvováním předmětu si studenti osvojí znalosti o systémech a technologiích pro sběr dopravních dat na pozemních komunikacích, jejich zpracování v rámci dopravních center nebo dopravními inženýry a jejich využitím nejen pro řízení dopravního proudu, ale také pro predikci či plánování procesů spjatých s rozvojem dopravní infrastruktury. Pro ilustraci přednášené problematiky budou v rámci výuky zařazeny tematické exkurze – například pracoviště Národního dopravního informačního centra v Ostravě.

Povinná literatura:

Křivda, V.; Olivková, I.; Frič, J.: Dopravní telematika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X. Olivková, I.; Křivda, V.; Richtář, M.; Krajčír, D.: Dopravní telematika II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. Přibyl, P.; Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy. BEN, Praha 2001.

Doporučená literatura:

Terminologický slovník dopravní telematiky. Sdružení prodopravní telematiku České republiky, Praha, 2006, ISBN 80-239-7780-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kategorizace a architektura dopravní telematiky 2. Telematické systémy ve městech 3. Telematika v městské hromadné dopravě 4. Telematika pro dopravu v klidu 5. Řízení pozemních komunikací 6. Informační systémy 7. Navigační systémy 8. Systémy elektronického vybírání poplatků 9. Inteligentní vozidlo 10. Bezpečnostní systémy na komunikacích 11. Komunikační infrastruktura 12. Silniční tunel jako součást Telematického systému 13. Telematika a Česká republika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku