227-0451/01 – Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAC0264 Ing. David Mácha
PLO0019 Ing. Kristýna Plocová
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu si studenti osvojí znalosti o různých druzích telematických systémů v oblastech: dopravní a cestovní informace, veřejná doprava, nákladní doprava, elektronické vybírání poplatků, systémy parkování, geografická data, navigační systémy, vyhrazené spojení krátkého dosahu, silniční vozidla, vozidlové systémy, automatická identifikace, e-Safety. Dalším cílem předmětu je osvojit si znalosti o bodovém, skupinovém a liniovém řízení dopravy a její koordinace (zelená vlna). Získají praktické zkušenosti o centrálním řízení dopravy ve vybraných městech a budou se zabývat problematikou preference hromadné dopravy a zohlednění bezbariérovosti dopravních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se v první části zabývá problematikou jednotlivých inteligentních dopravních systémů. Jde zejména o sběr, dopravně-inženýrských dat o různých druzích telematických systémů v následujících oblastech: dopravní a cestovní informace, veřejná doprava, nákladní doprava, elektronické vybírání poplatků, systémy parkování, geografická data, navigační systémy, vyhrazené spojení krátkého dosahu, silniční vozidla, vozidlové systémy, automatická identifikace dopravních nehod. V druhé části se předmět se zabývá komplexní problematikou oblasti systémů (centrálního) řízení dopravy zejména ve větších aglomeracích. Studenti si osvojí znalosti o bodovém, skupinovém a liniovém řízení dopravy a její koordinace (zelená vlna). Získají praktické zkušenosti o centrálním řízení dopravy ve vybraných městech a budou se zabývat problematikou preference hromadné dopravy.

Povinná literatura:

- KŘIVDA, Vladislav, Ivana OLIVKOVÁ, Jozef PAĽO a Michal RICHTÁŘ. Dopravní telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2009. ISBN 978-80-8070-981-5 - BARTOŠ Luděk, KOČÁRKOVÁ Dagmar, UHLÍŘ Michal a kolektiv. Dopravní inženýrství. Praha: Česká silniční společnost, 2023, 560 s. ISBN 978-80-02-03028-7. - PŘIBYL, Pavel a Radim MACH. Řídící systémy silniční dopravy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02811-9. - PŘIBYL, Pavel, Aleš JANOTA a Juraj SPALEK. Analýza a řízení rizik v dopravě: tunely na pozemních komunikacích a železnicích. Praha: BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-214-5. - PŘIBYL, Pavel. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03122-5 - PŘIBYL, Pavel. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03648-8. - ŘEZÁČ, Miloslav, Václav ŠKVAIN a Jiří TICHÝ. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. - Kapitola III. ITS (Inteligentní Dopravní Systémy) - SCHLOSSER, Tibor. Inteligentné dopravné systémy. Bratislava: Jaga group, 2001. ISBN 80-88905-64-8. - KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume I, Systems and operations. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161492-4. - KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume II, Applications and technologies. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161477-1.

Doporučená literatura:

- PŘIBYL, Pavel a Miroslav SVÍTEK. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN - technická literatura, 2001. ISBN 80-7300-029-6. - El. studijní opora http://projekt150.ha-vel.cz/node/29 - RODRIGUE, Jean-Paul, Theo NOTTEBOOM and Jon SHAW, ed. The SAGE handbook of transport studies. Thousand Oaks: Sage Publications, 2013. ISBN 978-1-84920-789-8. - Kočárková, D., Slabý, P., Kocourek, J. Jacura, M.: Dopravní inženýrství – vydavatelství ČVUT Praha 2004 - Kalašová A., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo, Organizácia a riadenie dopravy – vydavatelství EDIS Žilinské univerzity 2003 - Kalašová A., Faith P.,Paľo J.: Dopravné inžinierstvo I – vydavatelství EDIS Žilinské univerzity 2006 - Přibyl P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika I. ČVUT, Praha, 2005 - TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ITS, jejich úloha a přínos, kategorizace ITS 2. Sběr údajů o silniční infrastruktuře, zpracování, přenos a poskytování informací 3. Využití informací v dopravě, architektura ITS 4. Plánování a rozvoj ITS, hlavní zásady využití značek s proměnnou symbolikou (ZPS) 5. Kategorie a přínos ZPS, organizace a návrh realizace systémů ZPS 6. Systémová architektura, telematika v dopravě 7. Využití prostředků telematiky pro organizaci a řízení dopravy 8. Úvod do problematiky řízení silniční dopravy, technické prostředky pro řízení silniční dopravy 9. Dopravní průzkumy pro oblast řízení silniční dopravy 10. Tvorba pevných signálních plánů, dynamické řízení provozu 11. Koordinace řízení (zelená vlna), řadiče a dopravní detektory, centrální řízení dopravy (ve vybraných městech) 12. Preference městské hromadné dopravy, řízení pohybu chodců a cyklistů 13. Telematické aplikace z oblasti řízení silniční dopravy 14. Exkurze na specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní