227-0455/01 – Dopravní modelování (DM)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAZ0091 Ing. Timea Mazurová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se základními charakteristikami dopravního proudu v silniční dopravě, specializovanými software pro modelování dopravního proudu a aplikace do dopravně inženýrské dokumentace. Dalším cílem předmětu je seznámení s problematikou modelování poptávky v silniční a městské dopravě, specializovaným software atp. Studenti se rovněž seznámí se čtyřstupňovým dopravním modelem, modelech dopravního proudu a modelech chování účastníků dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s využíváním výstupů modelovaní dopravy pro plánovací potřeby rozvoje území a s postupy při přípravě dopravního modelu. Získají základní znalosti o využívání softwarových systémů pro modelování dopravy. Řešena bude úloha modelování dopravy při plánovacích procesech a používání softwaru pro modelování dopravy ve vazbě na dopravní urbanismus. Posluchači budou seznámeni s modelováním dopravy pro potřeby řízení dopravy v reálném čase, přípravu scénářů při dopravních excesech. Předmět je rovněž zaměřen na aktuálně nejčastější aplikované přístupy k modelování dopravy. Nejprve se zabývá tradičními přístupy k modelování poptávky po dopravě, typy modelů a softwarovými produkty dostupnými na trhu. Hlavní část výuky pojednává o čtyřstupňovém dopravním modelu a modelech vycházejících z teorie dopravního proudu a také behavioralistickými přístupy k modelování dopravního chování, rozhodování v dopravě a modelováním dopravy založeném na aktivitách obyvatel. Jedním z dílčích cílů bude prohloubení znalostí v oblasti statistických metod aplikovaných při analýze dopravního chování. Student získá přehled o přístupech k modelování dopravy, naučí se klasifikovat dopravní problémy a bude schopen je řešit za pomoci vhodně zvolené metodiky. Bude mít přehled o přístupech k modelování rozhodovacích procesů, analýze poptávky po dopravě a cestovního chování.

Povinná literatura:

- PTV VISSIM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) - PTV VISUM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) - BEN-AKIVA, Moshe E., Hilde MEERSMAN and Eddy VAN DE VOORDE, ed. Freight transport modelling. Bingley: Emerald, 2013. ISBN 978-1-78190-285-1. - KŘIVDA, Vladislav. Dopravní inženýrství (Vybrané statě). Verze 04/2024. Licence: CC. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2024. Dostupné z: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/152591. Studijní materiál vytvořený v rámci projektu Národního plánu obnovy č. NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO. - KŘIVDA, Vladislav a Václav ŠKVAIN. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ - MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA a Václav ŠKVAIN. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ - BARTOŠ Luděk, KOČÁRKOVÁ Dagmar, UHLÍŘ Michal a kolektiv. Dopravní inženýrství. Praha: Česká silniční společnost, 2023, 560 s. ISBN 978-80-02-03028-7.

Doporučená literatura:

- RUDIN-BROWN, Christina and Samantha JAMSON, ed. Behavioural adaptation and road safety: theory, evidence, and action. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4398-5667-3. - User manuals of traffic counters (Viacount II, NU-METRICS NC-200, Icoms TMS-SA) - ŘEZÁČ, Miloslav, Václav ŠKVAIN a Jiří TICHÝ. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. (Kapitola IV. Modelování dopravy na pozemních komunikacích) - Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině. 1984, 232 s. - Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 - Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4 - Kušnierová, Jela; Hollarek, Tomáš. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000, 166 s. ISBN 80-7100-673-4 - Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství). Praha: ČVUT. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 - Pipková, Blanka; Dlouhá, Eva; Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství - Návody do cvičení). Praha: ČVUT. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 - Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X - Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. - Křivda, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika modelování dopravy, základní definice a pojmy z oblasti mikroskopických simulací 2. Principy měření rychlosti a složení dopravního proudu, vč. praktické ukázky 3. Problematika pohybu samotného vozidla 4. Problematika pohybu dopravního proudu 5. Principy měření doby zdržení na křižovatce a problematika pohybu pěších 6. Modelování mikroskopických simulačních modelů ve specializovaném software – pohyb vozidel a pěších 7. Modelování mikroskopických simulačních modelů ve specializovaném software – vzájemná interakce pohybu vozidel a pěších 8. Základní definice a pojmy z oblasti makroskopických simulací, čtyřfázový dopravní model 9. Dopravní průzkumy pro potřeby tvorby makroskopických modelů (teorie a praktické ukázky) 10. Statistické zpracování dat pro potřeby tvorby makroskopických modelů (statistické metody a počítačové zpracovávání dat) 11. Provedení vlastního průzkumu pro dopravní model, vč. zpracování dat 12. Modelování makroskopických modelů ve specializovaném simulačním software 13. Prezentace makroskopických modelů ve specializovaném simulačním software 14. Exkurze na specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní