227-0456/01 – Diagnostika, údržba a opravy vozovek (DÚOV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v navrhování konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací, kvalitativních požadavků na stavební materiály a moderních technologií používaných v silničním stavitelství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je rozdělen do dvou částí. První část je věnována materiálům a navrhování konstrukce vozovky pozemních komunikací a jejich poruchám. V druhé části se studenti seznámí s diagnostickým průzkumem vozovek, jehož cílem je zhodnotit stávající stav vozovky a navrhnout technologicky správný způsob její údržby nebo opravy.

Povinná literatura:

- ZAJÍČEK, Jan a kol. Technologie stavby vozovek. Praha: ČKAIT, 2014. ISBN 978-80-87438-59-6. - HANZLÍK, Václav a kol.: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2015, 335pp. - BAČOVÁ, Katarína, Ivan GSCHWENDT a Andrea ZUZULOVÁ. Diagnostika a rekonštrukcie dopravných stavieb. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. Edícia skrípt. ISBN 978-80-227-3549-0. - GSCHWENDT, Ivan, Bohuslav NOVOTNÝ a Rudolf STAŇO. Katalóg konštrukcií vozoviek. Bratislava: JAGA Bratislava, 2011. ISBN 978-80-8076-083-0. - DECKÝ, Martin a kol. Navrhovanie a rozpočtovanie asfaltových vozovek. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-970388-0-9. - GSCHWENDT, Ivan a kol.: Vozovky. Materiály a technológie. Bratislava: JAGA Bratislava, 2001. ISBN 859-4-315-0201-2. - GSCHWENDT, Ivan a kol.: Vozovky. Obnova, zesilování a rekonstrukce. Bratislava: JAGA Bratislava, 2004. ISBN 80-8076-005-5. - ČOREJ, Ján a kol. Mechanika vozoviek: navrhovanie vozoviek a spevnených plôch. 2. přeprac. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-571-2. - NEKULA, Leoš a kol. STEPS 3 - Údržba a opravy vozovek, povrchové vlastnosti. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2010, 91pp. - STEHLÍK, Dušan a kol.: Katalog vad a poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. Brno: VUTIUM Brno, 2015. ISBN 978-80-214-5253-4. - KUMAR, Srinivasa R. Pavement Design. Orient Blackswan, 2013. 978-8173718854. - MALLICK, Rajib B. and Tahar EL-KORCHI. Pavement Engineering: Principles and Practice. Second Edition, CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-7036-5.

Doporučená literatura:

- WALSH, Ian D., ed. ICE manual of highway design and management. London: ICE, 2011. ISBN 978-0-7277-4111-0. - BROCKENBROUGH, Roger L. Highway Engineering Handbook, 3rd Edition. Publisher: McGraw-Hill Professional, 2009. ISBN 978-0-07-159763-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení jsou zaměřena na demonstrativní předvádění zkoušek v silniční laboratoři, návrh asfaltové směsi a návrh skladby tuhé a netuhé vozovky. V rámci cvičení studenti zpracovávají návrh oprav a údržby vybraných úseků silnic I. a II. třídy v Moravskoslezském kraji. Požaduje se průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Materiály konstrukčních vrstev vozovek 2. Členění a skladba vozovek, typy konstrukčních vrstev 3. Návrh konstrukce, základní údaje pro navrhování, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě 4. Mechanika vozovek 5. Poruchy vozovek, jejich příčiny a vývoj 6. Zatřídění poruch netuhých a tuhých vozovek 7. Povrchové vlastnosti vozovek 8. Systém hospodaření s vozovkou 9. Diagnostický průzkum vozovek 10. Vyhodnocení diagnostického průzkumu, měření únosnosti 11. Běžná a souvislá údržba 12. Opravy a rekonstrukce 13. Recyklace pozemních komunikací 14. Návrh obnovy a rekonstrukce vozovek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní