227-0456/02 – Diagnostika, údržba a opravy vozovek (DÚOV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v navrhování konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací, kvalitativních požadavků na stavební materiály a moderních technologií používaných v silničním stavitelství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je rozdělen do dvou částí. První část je věnována materiálům a navrhování konstrukce vozovky pozemních komunikací a jejich poruchám. V druhé části se studenti seznámí s diagnostickým průzkumem vozovek, jehož cílem je zhodnotit stávající stav vozovky a navrhnout technologicky správný způsob její údržby nebo opravy.

Povinná literatura:

- ZAJÍČEK, Jan a kol. Technologie stavby vozovek. Praha: ČKAIT, 2014. ISBN 978-80-87438-59-6. - HANZLÍK, Václav a kol.: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2015, 335pp. - BAČOVÁ, Katarína, Ivan GSCHWENDT a Andrea ZUZULOVÁ. Diagnostika a rekonštrukcie dopravných stavieb. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. Edícia skrípt. ISBN 978-80-227-3549-0. - GSCHWENDT, Ivan, Bohuslav NOVOTNÝ a Rudolf STAŇO. Katalóg konštrukcií vozoviek. Bratislava: JAGA Bratislava, 2011. ISBN 978-80-8076-083-0. - DECKÝ, Martin a kol. Navrhovanie a rozpočtovanie asfaltových vozovek. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-970388-0-9. - GSCHWENDT, Ivan a kol.: Vozovky. Materiály a technológie. Bratislava: JAGA Bratislava, 2001. ISBN 859-4-315-0201-2. - GSCHWENDT, Ivan a kol.: Vozovky. Obnova, zesilování a rekonstrukce. Bratislava: JAGA Bratislava, 2004. ISBN 80-8076-005-5. - ČOREJ, Ján a kol. Mechanika vozoviek: navrhovanie vozoviek a spevnených plôch. 2. přeprac. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-571-2. - NEKULA, Leoš a kol. STEPS 3 - Údržba a opravy vozovek, povrchové vlastnosti. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2010, 91pp. - STEHLÍK, Dušan a kol.: Katalog vad a poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. Brno: VUTIUM Brno, 2015. ISBN 978-80-214-5253-4. - KUMAR, Srinivasa R. Pavement Design. Orient Blackswan, 2013. 978-8173718854. - MALLICK, Rajib B. and Tahar EL-KORCHI. Pavement Engineering: Principles and Practice. Second Edition, CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-7036-5.

Doporučená literatura:

- WALSH, Ian D., ed. ICE manual of highway design and management. London: ICE, 2011. ISBN 978-0-7277-4111-0. - BROCKENBROUGH, Roger L. Highway Engineering Handbook, 3rd Edition. Publisher: McGraw-Hill Professional, 2009. ISBN 978-0-07-159763-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení jsou zaměřena na demonstrativní předvádění zkoušek v silniční laboratoři, návrh asfaltové směsi a návrh skladby tuhé a netuhé vozovky. V rámci cvičení studenti zpracovávají návrh oprav a údržby vybraných úseků silnic I. a II. třídy v Moravskoslezském kraji. Požaduje se průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Materiály konstrukčních vrstev vozovek 2. Členění a skladba vozovek, typy konstrukčních vrstev 3. Návrh konstrukce, základní údaje pro navrhování, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě 4. Mechanika vozovek 5. Poruchy vozovek, jejich příčiny a vývoj 6. Zatřídění poruch netuhých a tuhých vozovek 7. Povrchové vlastnosti vozovek 8. Systém hospodaření s vozovkou 9. Diagnostický průzkum vozovek 10. Vyhodnocení diagnostického průzkumu, měření únosnosti 11. Běžná a souvislá údržba 12. Opravy a rekonstrukce 13. Recyklace pozemních komunikací 14. Návrh obnovy a rekonstrukce vozovek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku