227-0459/01 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity15
Garant předmětuIng. Denisa Cihlářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Denisa Cihlářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAL532 Ing. Tomáš Malý
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
SOB0011 Ing. Michal Šobr
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+210
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je zpracování zadaného diplomového tématu na požadované úrovni včetně závěrečné oponentury diplomového projektu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem zpracování diplomové práce je prokázat, že student úspěšně zvládl všechny odborné znalosti a dovednosti v rozsahu studijního programu, že je schopen samostatně řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Studenti samostatně zpracovávají zadaná témata, průběžně konzultují s vyučujícím, prezentují a obhajují dílčí výsledky řešení s cílem úspěšně dokončit a obhájit svou diplomovou práci.

Povinná literatura:

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací (v platném znění). - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (v platném znění). - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (v platném znění). - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (v platném znění). - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (v platném znění). - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (v platném znění). - ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování (v platném znění). - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí (v platném znění). - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí (v platném znění). - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek (v platném znění). - TP 65: Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). - TP 81: Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). - TP 133: Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). - TP 135: Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). - Design Manual. Washington State Department of Transportation [on-line], USA, 2017, https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M22-01/design.pdf - The Design Manual for Roads and Bridges [on-line]. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/ - Dle doporučení vyučujících s přihlédnutím ke konkrétnímu zadání diplomového projektu.

Doporučená literatura:

- Elektronická studijní opora http://projekt150.ha-vel.cz/node/29 - KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume I, Systems and operations. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161492-4. - KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume II, Applications and technologies. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161477-1. - Dle doporučení vyučujících s přihlédnutím ke konkrétnímu zadání diplomového projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracovávání, konzultace a prezentace dílčích výsledků řešení individuálně zadaných témat diplomové práce, odevzdání práce v požadovaném termínu a kvalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, seznámení s požadavky na studenta 2. Harmonogram zpracování diplomové práce (DP), kontrola úplnosti podkladů 3. Zásady pro vypracování DP, vnitřní předpisy fakulty 4. Informace o aktuálních revizích resortních technických předpisů 5. Okruhy SZZ a studijní podklady, informace k průběhu SZZ 6. - 7. Prezentace rozpracovaných DP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování všech individuálních úkolů zadaných studentovi vyučujícím, jejich odevzdání v požadovaném termínu a v předepsané formě. Individuální konzultace nebo účast na cvičeních v termínech stanovených vyučujícím. Rozsah účasti na cvičení a zadávání úkolů v rámci ISP si domluví student s pedagogem při podání žádosti o ISP na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní