227-0491/02 – Dopravně inženýrské aplikace pro navrhování staveb (DIA)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s pokročilými metodami z oblasti dopravního inženýrství, ze kterých vychází principy projektování komunikací, křižovatek a dalších dopravních staveb, s problematikou jejich kapacitního posuzování, analýz konfliktních situací, automatizovaného sběru dopravně-inženýrských dat atp. Dále se seznámí s modelováním provozu vozidel a chodců v běžných podmínkách i nestandardních situacích a jeho vlivu na přilehlou i okolní dopravní síť.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na pokročilejší metody z oblasti dopravního inženýrství, ze kterých vychází principy projektování komunikací, křižovatek a dalších dopravních staveb. Studenti se seznámí s problematikou kapacitního posuzování komunikací a křižovatek, analýz konfliktních situací v silničním provozu, automatizovaného sběru dopravně-inženýrských dat, vč. využití dronů v této výzkumné oblasti. Rovněž se seznámí s modelováním provozu vozidel a chodců v běžných podmínkách i nestandardních situacích (např. hromadné opouštění areálů či budov po skončení sportovních a kulturních akcí, evakuace atp.) a jeho vlivu na přilehlou i okolní dopravní síť. Studenti se naučí využívat mj. pokročilejší statistické a prognostické metody aplikované v dopravním inženýrství a rovněž moderní simulační metody.

Povinná literatura:

KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ a Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy: monografie. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3995-0. Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen: HBS. Ausg. 2001, Fassung 2005. Köln: FGSV Verlag, 2005. ISBN 3-937356-44-4. HCM2010: highway capacity manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010. ISBN 978-0-309-16077-3. KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume I, Systems and operations. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161492-4. KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume II, Applications and technologies. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161477-1.

Doporučená literatura:

PTV VISSIM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) PTV VISUM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) ŘEZÁČ, Miloslav, Václav ŠKVAIN a Jiří TICHÝ. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. ANDRES, Josef a Josef MIKULÍK. Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2001. ISBN 80-902141-9-3. GARBER, Nicholas J. and Lester A. Hoel. Traffic and Highway Engineering, 2009. ISBN 978-1133-60515-7 Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- kapacitní posuzování komunikací a křižovatek (vč. složitější typů a kombinací) - analýza konfliktních situací v silničním provozu - automatizovaný sběr dopravně-inženýrských dat - využití dronů v oblasti dopravního inženýrství - modelování provozu vozidel a chodců v běžných podmínkách - modelování provozu vozidel a chodců v nestandardních situacích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku