227-0491/02 – Dopravně inženýrské aplikace pro navrhování staveb (DIA)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s pokročilými metodami z oblasti dopravního inženýrství, ze kterých vychází principy projektování komunikací, křižovatek a dalších dopravních staveb, s problematikou jejich kapacitního posuzování, analýz konfliktních situací, automatizovaného sběru dopravně-inženýrských dat atp. Dále se seznámí s modelováním provozu vozidel a chodců v běžných podmínkách i nestandardních situacích a jeho vlivu na přilehlou i okolní dopravní síť.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na pokročilejší metody z oblasti dopravního inženýrství, ze kterých vychází principy projektování komunikací, křižovatek a dalších dopravních staveb. Studenti se seznámí s problematikou kapacitního posuzování komunikací a křižovatek, analýz konfliktních situací v silničním provozu, automatizovaného sběru dopravně-inženýrských dat, vč. využití dronů v této výzkumné oblasti. Rovněž se seznámí s modelováním provozu vozidel a chodců v běžných podmínkách i nestandardních situacích (např. hromadné opouštění areálů či budov po skončení sportovních a kulturních akcí, evakuace atp.) a jeho vlivu na přilehlou i okolní dopravní síť. Studenti se naučí využívat mj. pokročilejší statistické a prognostické metody aplikované v dopravním inženýrství a rovněž moderní simulační metody.

Povinná literatura:

KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ a Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy: monografie. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3995-0. Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen: HBS. Ausg. 2001, Fassung 2005. Köln: FGSV Verlag, 2005. ISBN 3-937356-44-4. HCM2010: highway capacity manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010. ISBN 978-0-309-16077-3. KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume I, Systems and operations. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161492-4. KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume II, Applications and technologies. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161477-1. BARTOŠ Luděk, KOČÁRKOVÁ Dagmar, UHLÍŘ Michal a kolektiv. Dopravní inženýrství. Praha: Česká silniční společnost, 2023, 560 s. ISBN 978-80-02-03028-7. KŘIVDA, Vladislav. Dopravní inženýrství (Vybrané statě). Verze 04/2024. Licence: CC. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2024. Dostupné z: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/152591. Studijní materiál vytvořený v rámci projektu Národního plánu obnovy č. NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO.

Doporučená literatura:

PTV VISSIM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) PTV VISUM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) ŘEZÁČ, Miloslav, Václav ŠKVAIN a Jiří TICHÝ. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. ANDRES, Josef a Josef MIKULÍK. Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2001. ISBN 80-902141-9-3. GARBER, Nicholas J. and Lester A. Hoel. Traffic and Highway Engineering, 2009. ISBN 978-1133-60515-7 Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- kapacitní posuzování komunikací a křižovatek (vč. složitější typů a kombinací) - analýza konfliktních situací v silničním provozu - automatizovaný sběr dopravně-inženýrských dat - využití dronů v oblasti dopravního inženýrství - modelování provozu vozidel a chodců v běžných podmínkách - modelování provozu vozidel a chodců v nestandardních situacích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.