227-0492/02 – Navrhování pokročilých dopravních systémů (NPDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na problematiku dopravního stavitelství vyučovanou v předchozích formách studia. Student se mimo jiné seznámí s novými technickými poznatky v navrhování dopravních staveb, možnostmi zvyšování bezpečnosti dopravy a s principy umísťování vah, čidel a detektorů v konstrukcích pozemních komunikací a drah. Pozornost bude zaměřena také na pokročilé dopravní systémy, jejichž rozvoj se předpokládá v souvislosti s očekávaným rozšířením nových technologií pro dopravu, jako jsou například autonomní vozidla, chytré vozovky, chytré zastávky hromadné dopravy a další chytré aplikace pro dopravní stavby.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět navazuje na problematiku dopravního stavitelství vyučovanou v předchozích formách studia. Student se mimo jiné seznámí s novými technickými poznatky v navrhování dopravních staveb, možnostmi zvyšování bezpečnosti dopravy a s principy umísťování vah, čidel a detektorů v konstrukcích pozemních komunikací a drah. Pozornost bude zaměřena také na pokročilé dopravní systémy, jejichž rozvoj se předpokládá v souvislosti s očekávaným rozšířením nových technologií pro dopravu, jako jsou například autonomní vozidla, chytré vozovky, chytré zastávky hromadné dopravy a další chytré aplikace pro dopravní stavby.

Povinná literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (v platném znění). ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (v platném znění). ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (v platném znění). ĎURČANSKÁ, Daniela a kol. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. V Žiline: Žilinská univerzita, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2010. ISBN 978-80-554-0303-8. Design Manual. Washington State Department of Transportation [on-line], USA, 2017, https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M22-01/design.pdf

Doporučená literatura:

TP 135: Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). Transport planning and traffic engineering. Amsterdam: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-340-66279-3. GARBER, Nicholas J. and Lester A. Hoel. Traffic and Highway Engineering, 2009. ISBN 978-1133-60515-7 The Design Manual for Roads and Bridges [on-line]. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- nové technické poznatky v navrhování dopravních staveb - možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy - principy umísťování vah, čidel a detektorů v konstrukcích pozemních komunikací a drah - pokročilé dopravní systémy (autonomní vozidla, chytré vozovky, chytré zastávky hromadné dopravy a další chytré aplikace pro dopravní stavby)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.