227-0702/01 – Railway Stations and Railway Centre (FS)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits3
Subject guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching in Czech Language only

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice železničních stanic a uzlů s důrazem na stavební část.

Compulsory literature:

Tyc, Kubát : Železniční stanice a uzly, ČVUT Praha 1991 Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak:Železniční stavby-železniční spodek a svršek– (CERM2004) Esveld: Modern Railway Track, MRT Productions 2001 Plášek:Železniční stavby, Návody do cvičení-VUT-Brno 2003 Kubát a kol.:Železniční stavby projektování-TK 8, ČKAIT 1998 Krejčiříková: Železniční stavby 20 - ČVUT 2000 Krejčiříková: Železniční stavby 10 – návody do cvičení - ČVUT 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.