227-0703/02 – Silniční a městské komunikace (FS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí základní znalosti a dovednosti v oblasti navrhování a realizace dopravních staveb, organizace dopravy na pozemních komunikacích. Vypracováním dílčích zadání studenti získají dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat dosažené vědomosti a dovednosti při řešení úloh z dopravní problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na vývoj a hierarchii sítě pozemních komunikací ve vazbě na platnou legislativu. Seznamuje s návrhem trasy silnice, dálnice a účelové komunikace dle požadovaných parametrů, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Dále je náplní předmětu doprava jako městotvorný prvek, funkce městských komunikací, komunikační síť, vliv dopravy na rozvoj města, platné předpisy pro projektování místních komunikací, prostor místních komunikací, příklady typů a výkonnost místních komunikací a prvky pro zklidňování dopravy ve městech.

Povinná literatura:

Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby. ČVUT Praha, 1998) Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 Kotas P.: Dopravní systémy a stavby. ČVUT Praha, 2002 Krajčovič M.: Dopravní stavby I. CERM Brno, 1998 Krajčovič M. a kol.: Silnice a dálnice I. CERM Brno, 2000 Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 602 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek. CERM Brno, 2004 Plášek: Železniční stavby. Návody do cvičení. VUT Brno, 1998 Kubát, Tyc: Železniční stavby 1. A 2. díl. ČVUT Praha, 1997 Kubát a kol.: Železniční stavby projektování. ČKAIT Praha, 1998 Krejčiříková: Železniční stavby 20. ČVUT Praha, 2000 Krejčiříková: Železniční stavby 10 – návody do cvičení. ČVUT Praha, 2000 Kubát,Tyc, Krejčíříková: Kolejová doprava ve městě. ČVUT Praha, 1998 Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 Železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Úvod,legislativa, -Silniční komunikace - základní názvosloví,|příčné uspořádání, návrhové prvky -Místní (městské)komunikace - základní názvosloví, příčné uspořádání, návrhové prvky -Doprava ve městech - specifika městské dopravy, rozdíly v návrhu silničních a místních komunikací -Směrové a výškové řešení PK,návrh trasy, plynulost trasy, začlenění do krajiny, účinek na řidiče,apod. -Křižovatky úrovňové - návrh, podklady, problematika návrhu -Křižovatky mimoúrovňové - návrh, podklady, problematika návrhu -Křižovatky okružní - návrh, podklady, problematika návrhu -Vozovka a její konstrukce, stavební materiály pro stavbu vozovek -Silniční objekty, odvodnění vozovky -Statická doprava -Nemotoristické komunikace, zklidňování dopravy, komunikace pro chodce a cyklisty -Hromadná doprava osob, kolejová doprava ve městech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.