227-0704/01 – Dopravní cesta I. (DC I.)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
ZEM094 Ing. Karel Zeman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření základních znalostí o dopravních stavbách včetně jejich porovnání. Prohloubení znalostí především z oblasti pozemních komunikací a železnice včetně komunikací městských a kolejové dopravy ve městech. Vypracováním dílčích zadání student prokáže dovednost klasifikovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat dosažené vědomosti a dovednosti při řešení úloh z dopravní problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních stavbách, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, konstrukci železničního svršku a staveb žel.spodku způsoby,realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Nedílnou součástí je řešení dílčích problémů staveb železničních stanic, letišť a vodních cest.

Povinná literatura:

Doc.B.Kubát a kol.:Železniční stavby,ČKAIT 1998 Doc.Kaun,Prof.Lehovec:Pozemní komunikace TK5, ČKAIT 1998 Doc.M.Kaun:Základy dopravních staveb I.,ČVUT Praha 1996 Doc.Procházka:Projektování pozemních komunikací,VUT-Brno 1980 Prof.Rojan, Doc.Slabý a kol.:Městské komunikace,ČVUT Praha 1997 Doc.Kubát, Prof.Tyc:Železniční stanice a uzly, ČVUT Praha 1991 Doc.K.Mareš: Úprava toků - Navrhování koryt, ČVUT Praha 1997 Rybnikář a kol.:Komplexní projekt z hydrotechniky - vodní cesty,VUT Brno 1989 Broža, Čihák, Satrapa: Hydrotechnické stavby,TK12 ČKAIT 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Úvod,legislativa, -Směrové a výškové řešení PK,Příčné uspořádání PK, plynulost trasy, začlenění do krajiny, účinek na řidiče… -Vozovka a její konstrukce -Městské komunikace -Křižovatky -Železniční stavby, železničních tratí, modernizace železniční sítě ČR . Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, vzdálenosti staveb od osy kol., prostorové uspořádání na mostech ČSN … -Železniční svršek (konstrukce koleje , výhybky a výhybkové konstrukce -Železniční spodek (stavby žel. spodku, konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, odvodnění…) -Osobní, odstavná a třídící nádraží (účel, rozdělení, vybavení, ...),třídící nádraží (zásady, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS), kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, vybavení,..). -Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky -Charakteristika letecké dopravy, letecký provoz a jeho vliv na návrh letiště -Dráhové systémy a ochranná pásma letišť (názvosloví, charakteristiky, …), letiště pro zemědělské účely, heliporty -Vodní toky - úvod, základní pojmy, zásady a prostředky úprav, návrh úpravy koryta (trasa, tvar koryta, úprava dna, opevnění koryta,….) -Vodní doprava, vodní cesty a objekty na vodních cestách, parametry vodních cest, zásady návrhu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní