227-0901/01 – Transportation Structures (DS 3)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TIC01 Ing. Jiří Tichý
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Schopnost charakterizovat základní směry vývoje dopravní cesty a funkci jednotlivých doprav. Student prokáže schopnost identifikovat základní problematiku dopravních staveb v oblasti elementárních úloh při navrhování základních charakteristik pozemních komuniací a železnic.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Education is only in Czech language.

Compulsory literature:

Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998) Silnice a dálnice – Kaun, Luxemburk (ČVUT 1996) Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 602 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Železniční stavby-železniční spodek a svršek – Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak (CERM2004) Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998) Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997) Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998) Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000) Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000) Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc, Krejčíříková- (ČVUT 1998) Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 Železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1st Introduction, concepts and definitions, legislation 2nd Routing and design of roads, direction and vertical alignment of the route 3rd Cross section of roads, lateral gradient and resulting slope, camber 4th Traffic skeletons of cities, the specifics of local roads, the design parameters 5th Intersections of roads and local roads, sight conditions 6th Communication with mixed traffic, traffic calming 7th Bicycle and pedestrian communication 8th Buildings for public transport in cities - stops and interchanges 9th Parking areas, garages 10th Safety features of road construction 11th Barrier free using of traffic structures 12th The development of rail transport, traction, ride and line resistances, geometrical track layout, 13th Rail transport in the city, structure gauge 14th The influence of air and water transport in the settlement 15th Reducing the impact of the negative influences of transport

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.