228-0202/01 – Statika stavebních konstrukcí I (SSKI)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRE0016 Ing. Nela Freiherrová
HOR0218 Ing. Marie Horňáková, Ph.D.
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LAU33 Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
MAT22 prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
SUC14 doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost určit stupeň statické neurčitosti konstrukce. Schopnost vypočítat deformaci konstrukce pomocí metody jednotkových sil. Schopnost řešit staticky neurčité nosníky a rámy silovou metodou. Schopnost řešit spojité nosníky metodou třímomentových rovnic. Dovednost řešit konstrukce zatížené silově i deformačně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s řešením deformací staticky určitých konstrukcí metodou jednotkových sil, dále řeší staticky neurčité nosníky silovou metodou, spojité nosníky metodou třímomentových rovnic, rovinné otevřené a uzavřené rámy a rovinné příhradové konstrukce silovou metodou. Studenti jsou schopni řešit silovou metodou silově i deformačně zatížené staticky neurčité rovinné prutové konstrukce.

Povinná literatura:

Benda: Stavební statika II, VŠB-TUO, Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno 1999 Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2001 Chobot, Benda, Hájek, Novotná: Statika stavebních konstrukcí II, SNTL Praha 1983 Harvančík, Pekarovič, Sobota:Stavebná mechanika. Príklady, ALFA 1986. Benda: Stavební statika II

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Osnova přednášek : 1. Dokonalé ohebné lano v rovině. 2. Přetvoření rovinných plnostěnných nosníků (řešení s využitím principu virtuálních prací). 3. Staticky neurčité konstrukce (statická určitost, neurčitost a přeurčitost u rovinných prutových konstrukcí včetně kloubových, metody řešení). 4. Silová metoda řešení jednoduchého staticky neurčitého plnostěnného nosníku při silovém zatížení. 5. Silová metoda řešení staticky neurčitých plnostěnných nosníků při deformačním zatížení (rovnoměrná a nerovnoměrná změna teploty, popuštění podpor). 6. Spojitý plnostěnný nosník silově zatížený, řešení metodou třímomentových rovnic. 7. Metoda třímomentových rovnic, spojitý plnostěnný nosník deformačně zatížený. 8. Pohyblivé zatížení spojitého plnostěnného nosníku. 9. Silová metoda řešení staticky neurčitých rámů, jednoduchý otevřený staticky neurčitý rám při silovém zatížení. 10. Silová metoda řešení jednoduchého pravoúhlého staticky neurčitého uzavřeného rámu. 11. Staticky neurčitý rovinný oblouk. 12. Řešení staticky neurčitého rovinného rámu a oblouku při deformačním zatížení. 13. Rovinné příhradové staticky neurčité konstrukce. 14. Rošty, řešení silovou metodou. Osnova cvičení : 1. Výpočet vybraných typů vláknových polygonů. 2. Výpočet přetvoření rovinných staticky určitých konstrukcí s použitím principu virtuálních prací. 3. Výpočet přetvoření rovinných staticky určitých příhradových konstrukcí. 4. Úvod do řešení rovinných staticky neurčitých prutových konstrukcí silovou metodou, výpočet jednoduchého staticky neurčitého nosníku. 5. Řešení staticky neurčitého jednoduchého nosníku silovou metodou - zatížení deformační. 6. Řešení staticky neurčitého spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic - zatížení silové. 7. Řešení staticky neurčitého spojitého nosníku s převislým koncem, vetknutím metodou třímomentových rovnic - zatížení silové. 8. Řešení staticky neurčitého spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic – zatížení deformační. 9. Řešení 1x staticky neurčitého rovinného pravoúhlého otevřeného rámu - zatížení silové. 10. Řešení vícenásobně staticky neurčitého rovinného pravoúhlého otevřeného rámu - zatížení silové. 11. Staticky neurčitý rovinný oblouk. 12. Řešení staticky neurčitého rovinného pravoúhlého uzavřeného rámu. 13. Řešení staticky neurčité rovinné příhradové konstrukce – zatížení silové. 14. Rekapitulace látky, hodnocení programů, zápočty. Obsah programů : 1. Výpočet přetvoření staticky určité prutové konstrukce. 2. Výpočet reakcí a vnitřních sil spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic. 3. Výpočet reakcí a vnitřních sil staticky neurčitého rovinného rámu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  18 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní