228-0202/05 – Statika stavebních konstrukcí I (SSKI)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost určit stupeň statické neurčitosti konstrukce. Schopnost vypočítat deformaci konstrukce pomocí metody jednotkových sil. Schopnost řešit staticky neurčité nosníky a rámy silovou metodou. Schopnost řešit spojité nosníky metodou třímomentových rovnic. Dovednost řešit konstrukce zatížené silově i deformačně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s řešením deformací staticky určitých konstrukcí metodou jednotkových sil, dále řeší staticky neurčité nosníky silovou metodou, spojité nosníky metodou třímomentových rovnic, rovinné otevřené a uzavřené rámy a rovinné příhradové konstrukce silovou metodou. Studenti jsou schopni řešit silovou metodou silově i deformačně zatížené staticky neurčité rovinné prutové konstrukce.

Povinná literatura:

Benda: Stavební statika II, VŠB-TUO, Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno 1999 Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2001 Chobot, Benda, Hájek, Novotná: Statika stavebních konstrukcí II, SNTL Praha 1983 Harvančík, Pekarovič, Sobota:Stavebná mechanika. Príklady, ALFA 1986. Benda: Stavební statika II

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Osnova přednášek : 1. Dokonalé ohebné lano v rovině. 2. Přetvoření rovinných plnostěnných nosníků (řešení s využitím principu virtuálních prací). 3. Staticky neurčité konstrukce (statická určitost, neurčitost a přeurčitost u rovinných prutových konstrukcí včetně kloubových, metody řešení). 4. Silová metoda řešení jednoduchého staticky neurčitého plnostěnného nosníku při silovém zatížení. 5. Silová metoda řešení staticky neurčitých plnostěnných nosníků při deformačním zatížení (rovnoměrná a nerovnoměrná změna teploty, popuštění podpor). 6. Spojitý plnostěnný nosník silově zatížený, řešení metodou třímomentových rovnic. 7. Metoda třímomentových rovnic, spojitý plnostěnný nosník deformačně zatížený. 8. Pohyblivé zatížení spojitého plnostěnného nosníku. 9. Silová metoda řešení staticky neurčitých rámů, jednoduchý otevřený staticky neurčitý rám při silovém zatížení. 10. Silová metoda řešení jednoduchého pravoúhlého staticky neurčitého uzavřeného rámu. 11. Staticky neurčitý rovinný oblouk. 12. Řešení staticky neurčitého rovinného rámu a oblouku při deformačním zatížení. 13. Rovinné příhradové staticky neurčité konstrukce. 14. Rošty, řešení silovou metodou. Osnova cvičení : 1. Výpočet vybraných typů vláknových polygonů. 2. Výpočet přetvoření rovinných staticky určitých konstrukcí s použitím principu virtuálních prací. 3. Výpočet přetvoření rovinných staticky určitých příhradových konstrukcí. 4. Úvod do řešení rovinných staticky neurčitých prutových konstrukcí silovou metodou, výpočet jednoduchého staticky neurčitého nosníku. 5. Řešení staticky neurčitého jednoduchého nosníku silovou metodou - zatížení deformační. 6. Řešení staticky neurčitého spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic - zatížení silové. 7. Řešení staticky neurčitého spojitého nosníku s převislým koncem, vetknutím metodou třímomentových rovnic - zatížení silové. 8. Řešení staticky neurčitého spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic – zatížení deformační. 9. Řešení 1x staticky neurčitého rovinného pravoúhlého otevřeného rámu - zatížení silové. 10. Řešení vícenásobně staticky neurčitého rovinného pravoúhlého otevřeného rámu - zatížení silové. 11. Staticky neurčitý rovinný oblouk. 12. Řešení staticky neurčitého rovinného pravoúhlého uzavřeného rámu. 13. Řešení staticky neurčité rovinné příhradové konstrukce – zatížení silové. 14. Rekapitulace látky, hodnocení programů, zápočty. Obsah programů : 1. Výpočet přetvoření staticky určité prutové konstrukce. 2. Výpočet reakcí a vnitřních sil spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic. 3. Výpočet reakcí a vnitřních sil staticky neurčitého rovinného rámu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.