228-0203/03 – Statika stavebních konstrukcí II (SSKII)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Alois Materna, CSc., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student(ka) dokáže určit stupeň přetvárné neurčitosti konstrukce. Dovede sestavit vhodný výpočtový model pro řešení obecnou deformační metodou. Dovede uplatnit obecnou deformační metodu při řešení rovinných rámů i kloubových prutových soustav (příhradových vazníků). Spojité nosníky a rovinné rámy dokáže řešit také zjednodušenou deformanční metodou.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se posluchači seznámí s řešením staticky neurčitých konstrukcí obecnou deformační metodou a zjednodušenou deformační metodou při silovém i deformačním zatížení. Získají také základní znalosti o řešení plošných konstrukcí, o modelech podloží a o stavební dynamice.

Povinná literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2001

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno 1999 Chobot, Benda, Hájek, Novotná: Statika staverbních konstrukcí II, SNTL Praha 1983 Harvančík, Pekarovič, Sobota: Stavebná mechanika. Príklady, ALFA 1986 Benda a kol.: Statika stavebních konstrukcí II, CERM Brno 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Obecná deformační metoda řešení rovinných staticky neurčitých prutových konstrukcí (podstata metody, stupeň přetvárné deformační neurčitosti rovinných konstrukcí). 2. Analýza přímého prutu s různým uložením, lokální souřadnicový systém, jeho volba a transformace do globálního souřadnicového systému. 3. Anylýza prutové soustavy, výpočet deformačního stavu, určení složek vnitřních sil prutů a složek reakcí. Řešení spojitých nosníků. 4. Pravoúhlý rovinný rám při silovém zatížení. 5. Řešení příhradových konstrukcí a kosoúhlých rámů. 6. Rovinný rám při deformačním zatížení. 7. Prostorové prutové soustavy a rámy příčně zatížené. 8. Zjednodušená deformační metoda a příklady užití. 9. Přehled a srovnání metod řašení staticky neurčitých prutových konstrukcí. 10. Plošné stavební konstrukce. 11. Nosné stěny a metody jejich řešení. 12. Desky a jejich řešení. 13. Základy stavební dynamiky. 14. Modely podloží konstrukcí. Osnova cvičení: 1. Úvod, kritéria pro práci ve cvičení, opakování statické a kinematické určitosti prutových soustav a řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou. 2. Stupeň přetvárné neurčitosti rovinných konstrukcí pro obecnou deformační metodu. 3. Řešení spojitých nosníků deformační metodou při silovém zatížení. 4. Řešení spojitých nosníků deformační metodou při silovém zatížení - maticový zápis. 5.Řešení příhradových konstrukcí deformační metodou při silovém zatížení. 6.Řešení příhradových konstrukcí deformační metodou při silovém zatížení, maticový zápis. 7.Rovinný rám obecnou deformační metodou při silovém zatížení. 8.Rovinný rám obecnou deformační metodou při silovém zatížení - maticový zápis. 9. Rovinný rám obecnou deformační metodou při deformačním zatížení. 10.Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou. 11.Řešení rovinných rámů s posuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou. 12.Nosné stěny, výpočtové modely, diskuse výsledků. 13. Pravoúhlé desky, výpočtové modely, diskuse výsledků. 14. Rekapitulace probrané látky, hodnocení programů, zápočty. Obsah programů: 1.Řešení příhradové konstrukce obecnou deformační metodou. 2.Řešení pravoúhlého rovinného rámu s posuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.