228-0204/01 – Pružnost a plasticita (PP)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN68 Carmen Janiková
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LAU33 Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
JUR369 Ing. Anežka Machalová, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
SUC14 doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí návrhu a posudku konstrukčních dílců s ohledem na základní způsoby namáhání, a analýza vnitřních sil v případě jednoduchých staticky neurčitých případů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem výuky je seznámit studenty se základními principy navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukčních prvků a dílců. Pozornost je věnována analýze napjatosti a přetvoření podle teorie 1.řádu a úvodu do aplikací teorie 2.řádu a informativně též do pružně-plastického působení.

Povinná literatura:

Šmířák: Pružnost a plasticita I, VUT Brno 1999 Šmířák, Hlavinková: Pružnost a plasticita I - Příklady, VUT Brno 2000

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Osnova přednášek - témata: 1. Úvod: Pružnost a pevnost ve stavebním inženýrství. Začlenění problematiky předmětu do teorie a navrhování inženýrských konstrukcí. Základní pojmy, výchozí předpoklady. Vztahy mezi vnitřními silami a napětími v průřezu. 2. Deformace a posuny v tělese: Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookův zákon, fyzikální konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů. Deformace od změny teploty. 3. Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí: Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů. Zatížení stavebních konstrukcí. Mezní stav použitelnosti. Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosných konstrukcí. 4. Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem): Základní vztahy a předpoklady řešení. Napětí a přetvoření osově namáhaného prutu. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. Pružno-plastické přetvoření. 5. Kroucení: Základní principy a vztahy. Smykové napětí a přetvoření. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. 6. Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet normálového napětí. Dimenzování nosníků namáhaných na ohyb. Ohyb nosníků v pružnoplastickém oboru. 7. Smyková napětí v ohýbaných nosnících: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet smykového napětí vybraných průřezů. Dimenzování nosníků namáhaných na smyk. Výpočet smykových toků a středu smyku. Složené nosníky. 8. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I.: Základní vztahy a předpoklady řešení. Přetvoření nosníků od nerovnoměrného oteplení. Metoda přímé integrace diferenciální rovnice ohybové čáry. Clebschova metoda. 9. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II.: Mohrova metoda. Přetvoření nosníků proměnného průřezu. Staticky neurčité případy ohybu. Vliv smyku na přetvoření ohýbaného nosníku. 10. Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. Hlavní napětí a největší smykové napětí. Trajektorie hlavního napětí. Kritéria pevnosti a plasticity u rovinné napjatosti. 11. Stabilita a vzpěrná pevnost prutů: Eulerovo řešení stability přímého pružného prutu. Ztráta stability v pružno-plastickém oboru. Posouzení ocelových konstrukcí na vzpěr. Doplňující statě – složené namáhání prutu. Cvičení: 1. Deformace a posuny v tělese: Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookův zákon, fyzikální konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů, ideálně pružný a pružno-plastický materiál. Deformace od změny teploty. 2. Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) I.: Napětí a přetvoření osově namáhaného prutu. Úvod do teorie navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí. Návrh a posouzení osově namáhaných prvků. 3. Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) II.: Úlohy staticky neurčité. Pružno-plastické přetvoření. 4. Kroucení: Smykové napětí a přetvoření. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. Návrh a posouzení prvků namáhaných krutem. 5. Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb: Výpočet normálového napětí. Návrh a posouzení nosníků s pružným i pružno-plastickým chováním materiálu namáhaných na ohyb dle MS únosnosti. Neutrálná osa, průřezové moduly, ohyb prutů nesymetrického průřezu. 6. Smyková napětí v ohýbaných nosnících: Výpočet smykového napětí vybraných průřezů. Návrh a posouzení nosníků namáhaných na smyk. Složené nosníky. 7.+8. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I.: Metoda přímé integrace diferenciální rovnice ohybové čáry. Návrh a posouzení nosníků namáhaných na ohyb dle MS použitelnosti. Clebschova metoda. Mohrova metoda. 9. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II.: Staticky neurčité případy ohybu. Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. 10. Hlavní napětí a největší smykové napětí, numerické i grafické řešení. Kritéria pevnosti a plasticity u rovinné napjatosti u oceli. 11. Stabilita a vzpěrná pevnost prutů: Eulerovo řešení stability přímého pružného prutu. Návrh a posouzení prvků namáhaných vzpěrným tlakem. Posouzení ocelových konstrukcí na vzpěr. 12. Rezerva Programy: 1. Osové namáhání 2. Namáhání ohybem 3. Namáhání smykem 4.+5. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem – 2x 6. Staticky neurčitá úloha konstrukce namáhané ohybem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 12  0 3
                Písemka Písemka 18  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní