228-0205/07 – Počítačová podpora statických výpočtů (PPSV)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
SUC14 Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dovednost tvořit prutové modely stavebních konstrukcí a stanovovat deformace a vnitřní síly pomocí specializovaného software.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají potřebné znalosti pro statickou analýzu 1D, 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků. Studenti se seznamují s vytvářením výpočtových modelů konstrukcí a s vyhodnocováním získaných výsledků. Praktická výuka je prováděna v počítačové laboratoři. Pro výuku je používán programový systém SciaEngineer, ale studenti získají nezbytné znalosti, které jim umožní zvládnout libovolný systém pro analýzu konstrukcí metodou konečných prvků.

Povinná literatura:

V. Kolář, I. Němec, V. Kanický: FEM Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Praha, 1997

Doporučená literatura:

V. Kolář, J. Kratochvíl, A. Ženíšek, F. Leitner: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků, SNTL Praha, 1979 O. C. Zienkiewicz: The Finite Element Method in Engineering Science, McGraw- Hill, London, 1977, 3. a další reprinty vydání Scia online tutoriály: http://www.scia-online.cz/index.php?typ=CDA&showid=806 On-line studijní opory http://fast10.vsb.cz/ppsv/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, seznámení se software. 2. Příhradový vazník. 3. Jednoduchý rovinný rám. 4. Rovinný rám, rám s klouby. Kopírování a opravy. 5. Kombinace zatížení. 6. Další možnosti při řešení rámů: otvory, excenticity. 7. Prostorový rám. 8. Prostorový rám - komplexní příklad. 9. Plošné konstrukce: úvod, opakování teoretických znalostí 10. Rovinná napjatost. 11. Rovinná deformace. 12. Desky. 13. Skořepiny. 14. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku