228-0211/01 – Pružnost a plasticita II (PPII)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LEH061 Ing. Petr Lehner
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumění základním úlohám matematické teorie pružnosti - veličiny, rovnice pro jejich řešení, typy úloh a jejich aplikace. Schopnost správně určit typ úlohy, zvolit a použít odpovídající metodu řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základy matematické teorie pružnosti: základními veličinami a rovnicemi, nejběžnějšími typy zjednodušených úloh a vybranými metodami jejich řešení. Absolvováním předmětu studenti získají výchozí znalosti o principech a metodách stavební mechaniky, které jsou aplikovány v normativních předpisech pro navrhování konstrukcí.

Povinná literatura:

1. Teplý, B. Šmiřák, S: Pružnost a plasticita II, CERN, Brno 2000 2. Dický, Mistríková, Sumec: Pružnosť a plasticita ve stavebníctve, STU, Bratislava, 2006 3. Šmiřák, S: Pružnost a plasticita I, VUT v Brně, Brno 1999

Doporučená literatura:

1. Brdička, M., Samek, L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000 2. Ravinger, J., Psotný, M.: Analýza konštrukcií, Nelineárne úlohy, STU v Bratislave, Bratislava 2006 3. Jirásek M., Bažant, Z. P.: Inelastic Analysis of Structures, John Willey and Sons, Chichester, USA, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Povinná
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní rovnice teorie pružnosti. 2. Rovinný problém, stěnová rovnice. 3. Metody řešení stěn. 4. Desky, technická teorie tenkých desek, tlusté desky. 5. Desky, metody řešení desek. 6. Kruhové desky. 7. Skořepiny. 8. Modely podloží, pružný poloprostor. 9. Stabilita prutových konstrukcí, Eulerovo řešení. 10.Nelineární chování materiálů, podmínky plasticity. 11.Rámy s plastickými klouby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná část Písemka 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku