228-0213/01 – Základy dynamiky konstrukcí (ZDK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
JUR369 Ing. Anežka Machalová, Ph.D.
POS05 doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí se základy dynamiky stavebních konstrukcí: základní předpoklady, veličiny a vztahy, analytické a numerické řešení úloh s jedním a více stupni volnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základy dynamiky stavebních konstrukcí: základní předpoklady, veličiny a vztahy, analytické a numerické řešení úloh s jedním a více stupni volnosti a spojitě rozloženou hmotností.

Povinná literatura:

1. Kuchárová, D. – Melcer, J.: Dynamika stavebných konštrukcií. EDIS ŽU Žilina, 2000 2. Stejskal, V., Okrouhlík, M.: Kmitání s Matlabem, ČVUT, 2001

Doporučená literatura:

1. Baťa, M. - Plachý, V. - Trávníček, F.: Dynamika stavebních konstrukcí. Praha, SNTL/ALFA 1987 2. Melcer, J. – Kuchařová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Povinná
228-0211 PPII Pružnost a plasticita II Povinná
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Řešení účinků rázového zatížení 2. Úloha dynamiky ve stavební praxi a oblasti jejího použití 3. Výpočtové modely, souřadnicové systémy, stupně volnosti 4. Vymezení základních pojmů: tuhost, poddajnost, tlumení, lineární a nelineární kmitání, ďAlembertů princip 5. Dynamické zatížení 6. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – volné kmitání tlumené i netlumené 7. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – vynucené kmitání tlumené i netlumené 8. Kmitání systémů s n stupni volnosti – volné a vynucené kmitání 9. Aplikace výpočtové techniky při řešení dynamických úloh 10. Ladění dynamických systémů 11. Volné kmitání prutu se spojitě rozloženou hmotou 12. Vynucené kmitání prutu se spojitě rozloženou hmotou 13. Kolouškova deformační metoda 14. Řešení účinků impulzního zatížení Cvičení 1. Řešení účinků rázového zatížení 2. Úloha dynamiky ve stavební praxi a oblasti jejího použití 3. Výpočtové modely, souřadnicové systémy, stupně volnosti 4. Vymezení základních pojmů: tuhost, poddajnost, tlumení, lineární a nelineární kmitání, ďAlembertův princip 5. Dynamické zatížení 6. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – volné kmitání tlumené i netlumené 7. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – vynucené kmitání tlumené i netlumené 8. Kmitání systémů s n stupni volnosti – volné a vynucené kmitání 9. Aplikace výpočtové techniky při řešení dynamických úloh 10. Ladění dynamických systémů 11. Volné kmitání prutu se spojitě rozloženou hmotou 12. Vynucené kmitání prutu se spojitě rozloženou hmotou 13. Kolouškova deformační metoda 14. Řešení účinků impulzního zatížení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku