228-0216/02 – Nelineární mechanika (NLM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
SUC14 Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost klasifikovat typ nelineárního problému. Schopnost zvolit a aplikovat vhodnou metodu řešení na běžné typy nelineárních úloh stavební mechaniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základy řešení nelineárních úloh ve stavební mechanice (konstrukčně, fyzikálně a geometricky nelineární úlohy) a získají základy znalostí potřebné pro pochopení pasáží normativních předpisů, které předpokládají nelineární vyšetřování navrhovaných konstrukcí.

Povinná literatura:

1. Ravinger, J., Psotný, M: Analýza konštrukcií. Nelineárne úlohy. Bratislava, Vydavateľstvo STU 2007. 2. Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky I., I I., Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992

Doporučená literatura:

1. Ravinger, J.: Programy. Statika, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií. Bratislava, ALFA 1990. 2. Psotný, M.: Stabilné a nestabilné vetvy v riešení geometricky nelineárnych úloh. Bratislava, Vydavateľstvo STU 2004. 2. Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémemch a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test. Samostatná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0211 PPII Pružnost a plasticita II Doporučená
228-0212 ZMKP Základy metody konečných prvků Doporučená
228-0214 AIV Algoritmizace inženýrských výpočtů Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Nelineární problémy v úlohách stavební mechaniky: přehled, jednotlivé typy problémů 2. Metody řešení nelineárních úloh 3. Pružnoplastický materiál: typy plastického chování, postupy řešení, popis modely zpevnění 4. Základní typy podmínek plasticity (Tresca, von Mises, Drucker-Prager) 5. Podmínky plasticity pro beton: Willam-Warnke, Chen-Chen 6. Algoritmy pružnoplastického řešení betonové konstrukce 7. Další modely materiálů 8. Pružnoplastická analýza ve vztahu k normám pro navrhování stavebních konstrukcí 9. Úvod do geometrické nelinearity, teorie 2. řádu, stabilita prutů (opakování) 10. Geometricky nelineární chování prutových konstrukcí, srovnání s lineárním řešením 11. Geometricky nelineární chování prutových konstrukcí: vliv počátečních nepřesností 12. Algoritmy statické analýzy konstrukce s uvážením geometrické nelinearity 13. Geometricky nelineární úlohy ve vztahu k normám pro navrhování stavebních konstrukcí 14. Řešení úloh kombinujících fyzikální a geometrickou nelinearitu Cvičení 1. Shrnutí učiva předcházejících předmětů, typy a rozdělení nelineárních úloh 2. Konstrukční nelinearita: jednostranné vazby na prutové konstrukci 3. Konstrukční nelinearita: jednostranné vazby na prutové konstrukci – dokončení 4. Řešení prutové konstrukce s plastickými klouby 5. Řešení prutové konstrukce s plastickými klouby – dokončení 6. Vrstvičkový model prutové konstrukce - nosník 7. Vrstvičkový model prutové konstrukce – aplikace na rám 8. Vrstvičkový model prutové konstrukce - dokončení 9. Výpočet deformací ohýbaného nosníku podle teorie 2. řádu 10. Lineární stabilita nosníku – numerické řešení 11. Lineární stabilita nosníku – vliv počátečních imperfekcí na řešení 12. Geometricky nelineární analýza příhradové konstrukce 13. Geometricky nelineární analýza příhradové konstrukce - pokračování 14. Geometricky nelineární analýza příhradové konstrukce - dokončení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  32
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku