228-0217/02 – Výpočetní modely konstrukcí (VMK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
MIK32 Ing. David Mikolášek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posouzení typu konstrukce, návrh metody analýzy, porovnání různých variant výpočtových modelů a výběr optimálního, predikce výsledků, identifikace slabých míst, rozpoznání chyb, vyhodnocení a využití výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu si studenti prohloubí znalosti a dovednosti výpočetního modelování konstrukcí, a to zejména s ohledem na respektování vlivu jednotlivých typů konstrukcí a konstrukčních materiálů.

Povinná literatura:

1. Kolář, V., Němec, I., Kanický, V.: FEM Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Brno 1997

Doporučená literatura:

1. http://elearning.scia-online.com/en/ 2. Kolář, V.: Chyby ve výpočtech konstrukcí, Expert, Brno 1995 3. Zalka, K. A.: Modern structural analysis: modelling process and guidance, Taylor & Francis, 2000 4. MacLeod: I. A.: Modern structural analysis: modelling process and guidance, Thomas Telford, 2005 5. EN 1992-1-1 EUROCODE 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. European standard, 2006; 6. EN 1993-1-1: Eurocode 3: Design of steel structures: General rules and rules for buildings, 2005 7. EN 1995-1-1: Eurocode 5: Design of timber structures: Common rules and rules for buildings, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0212 ZMKP Základy metody konečných prvků Doporučená
228-0214 AIV Algoritmizace inženýrských výpočtů Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Úvod do výpočetního modelování, shrnutí dosavadních poznatků studia 2. Výstižnost výpočetních modelů, zdroje chyb, možnosti kontroly 3. Způsoby modelování zatížení a okrajových podmínek 4. Modelování železobetonových konstrukcí: přehled, prutové modely 5. Modelování železobetonových konstrukcí: interpretace výsledků, návaznost na metody návrhu a posudku 6. Modelování železobetonových konstrukcí: plošné modely, interpretace výsledků, srovnání s prutovými modely 7. Modelování ocelových hal: základní nosná konstrukce, modelování ztužidel 8. Modelování ocelových hal: interpretace výsledků, návaznost na metody návrhu a posudku 9. Modelování ocelových hal: pohyblivé zatížení (jeřáby) 10. Modelování dřevěných konstrukcí: úvod, specifické vlastnosti dřeva, sestavování výpočetních modelů 11. Modelování dřevěných konstrukcí: interpretace výsledků, návaznost na metody návrhu a posudku 12. Modelování dřevěných konstrukcí: modelování spojů dřevěných konstrukcí 13. Modelování interakce konstrukce a podloží 14. Modelování interakce konstrukce a podloží: dokončení Cvičení 1. Shrnutí dosavadních poznatků studia, seznámení s dostupnými softwarovými produkty 2. Srovnání vlivu použitých okrajových podmínek a zatížení na výsledky řešení – prutová konstrukce 3. Srovnání vlivu použitých okrajových podmínek a zatížení na výsledky řešení – stěnová konstrukce 4. Srovnání vlivu použitých okrajových podmínek a zatížení na výsledky řešení – deska 5. Prutový model železobetonové konstrukce 6. Prutový model železobetonové konstrukce – interpretace výsledků 7. Plošný model železobetonové konstrukce – interpretace výsledků a srovnání s prutovým modelem 8. Prutový model ocelové haly 9. Prutový model ocelové haly – pokračování 10. Prutový model ocelové haly – interpretace výsledků 11. Prutový model dřevěné konstrukce 12. Prutový model dřevěné konstrukce – pokračování 13. Prutový model dřevěné konstrukce – interpretace výsledků 14. Modelování interakce prutové konstrukce a podloží

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  32
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku