228-0221/01 – Stavební mechanika (STM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity4
Garant předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Kološ, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FLO052 Ing. Jakub Flodr
FRE0016 Ing. Nela Freiherrová
HOR0218 Ing. Marie Horňáková, Ph.D.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král, Ph.D.
LAU33 Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
MAT22 prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
SUC14 doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost určit stupeň statické neurčitosti konstrukce. Schopnost vypočítat deformaci konstrukce pomocí metody jednotkových sil. Schopnost řešit staticky neurčité nosníky a rámy silovou metodou. Schopnost řešit spojité nosníky metodou třímomentových rovnic. Dovednost řešit konstrukce zatížené silově i deformačně. Student(ka) dokáže určit stupeň přetvárné neurčitosti konstrukce. Dovede sestavit vhodný výpočtový model pro řešení obecnou deformační metodou. Dovede uplatnit obecnou deformační metodu při řešení rovinných rámů i kloubových prutových soustav (příhradových vazníků). Spojité nosníky a rovinné rámy dokáže řešit také zjednodušenou deformanční metodou.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s řešením deformací staticky určitých konstrukcí metodou jednotkových sil, dále řeší staticky neurčité nosníky silovou metodou, spojité nosníky metodou třímomentových rovnic, rovinné otevřené a uzavřené rámy a rovinné příhradové konstrukce silovou metodou. Studenti jsou schopni řešit silovou metodou silově i deformačně zatížené staticky neurčité rovinné prutové konstrukce.

Povinná literatura:

1. Benda, J.: Stavební statika II., VŠB-TU Ostrava 2005. 2. Kadlčák, J., Kytýr J.: Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno 1999. 3. Kadlčák, J., Kytýr J.: Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2004

Doporučená literatura:

1. Chobot, K., Benda, J., Hájek, V., Novotná, H.: Statika stavebních konstrukcí II, SNTL Praha 1983. 2. Harvančík, J., Pekarovič, J., Sobota, J.: Stavebná mechanika. Príklady, ALFA 1986. 3. Dický, J., Jendželovský, N., Stavebná mechanika, STU v Bratislavě, Stavebná fakulta 2004 4. Sobota, J. Statika stavebních konstrukcí 2. Alfa, Bratislava 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětů Stavební statika a Pružnost a plasticita. Zvládání základních principů a pravidel uplatňovaných ve statice stavebních konstrukcí. Logické myšlení Pečlivost. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přetvoření rovinných plnostěnných nosníků (řešení s využitím principu virtuálních prací). 2. Staticky neurčité konstrukce (význam, určení stupně statické neurčitosti). Silová metoda řešení jednoduchého staticky neurčitého plnostěnného nosníku při silovém zatížení. 3. Silová metoda řešení staticky neurčitých plnostěnných nosníků při deformačním zatížení (rovnoměrná a nerovnoměrná změna teploty, popuštění podpor). 4. Silová metoda řešení staticky neurčitých rámů, jednoduchý otevřený staticky neurčitý rám při silovém zatížení. 5. Spojitý plnostěnný nosník silově zatížený, řešení metodou třímomentových rovnic. 6. Staticky neurčitý rovinný oblouk. Rovinné příhradové staticky neurčité konstrukce. Výpočet přetvoření staticky neurčitých konstrukcí. 7. Zjednodušená deformační metoda, řešení spojitých nosníků. 8. Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou při silovém zatížení. 9. Řešení rovinných rámů s posuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou. 10. Obecná deformační metoda řešení rovinných staticky neurčitých prutových konstrukcí - podstata metody. 11. Analýza přímého prutu. Lokální a globální souřadnicová soustava. Lokální matice tuhosti a zatěžovací vektor přímého prutu při různých způsobech připojení prutu k uzlům. 12. Analýza prutové soustavy. Globální matice tuhosti a globální zatěžovací vektor nosníků. Řešení soustavy rovnic. Výpočet koncových účinků prutů, reakcí ve vnějších vazbách nosníků, průběhu vnitřních sil v prutech, výpočet deformací prutů. 13. Pravoúhlý rovinný rám při silovém zatížení – řešení obecnou deformační metodou. Praktický postup výpočtu. 14. Statická analýza konstrukcí s využitím výpočetní techniky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní