228-0230/03 – Základy stavební mechaniky (ZSM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LAU33 Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základy stavební mechaniky – stavební statiky, se zaměřením na schopnost stanovit reakce a sestrojit průběhy vnitřních sil na jednoduchých staticky a kinematicky určitých konstrukcích, zejména na přímých, zakřivených a lomených nosnících a rovinných nosníkových soustavách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Základy stavební mechaniky poskytne studentům základní informace o statickém řešení staticky a kinematicky určitých rovinných prutových nosných konstrukcí, které spočívá ve výpočtu reakcí ve vnějších vazbách a sestrojení průběhů vnitřních sil pomocí podmínek rovnováhy. Součástí výuky je i analýza silových soustav v rovině a prostoru a základy kinematiky, které jsou nezbytné pro dosažení požadované nehybnosti nosné konstrukce.

Povinná literatura:

1. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0771-8. 2. Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová: Stavební statika. VŠB-TU Ostrava 2013.

Doporučená literatura:

1. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999. 2. Kytýr, J., Gratza, R., Plášek, J., Ekr, J., Ridoško, T.: Statika I – Řešené příklady. Skriptum. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2014. 3. Russell C. Hibbeler, Structural Analysis (10th Edition), 736 pages, 2017, ISBN-13: 978-0134610672, ISBN-10: 0134610679.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do stavební statiky: Charakteristika vědního oboru stavební statika, některé obecné základní pojmy stavební statiky. 2. Přímková a rovinná soustava sil: Přímková soustava sil, rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil. 3. Nosné stavební konstrukce: Idealizace a klasifikace nosných stavebních konstrukcí, reálné zatížení nosných stavebních konstrukcí, prut, prutová soustava. 4. Výpočet přímého nosníku I.: Výpočet nosníku v osové a příčné úloze. 5. Výpočet přímého nosníku II.: Výpočet nosníku v krutové, rovinné a prostorové úloze. 6. Lomený a zakřivený nosník I.: Rovinně lomený nosník v rovinné úloze. 7. Lomený a zakřivený nosník II.: Rovinně lomený nosník v příčné úloze, prostorově lomený nosník, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze. 8. Rovinné nosníkové soustavy I.: Spojitý nosník s vloženými klouby. 9. Rovinné nosníkové soustavy II.: Trojkloubový rám a oblouk s táhlem i bez táhla. 10. Rovinný kloubový příhradový nosník I.: Obecná a zjednodušená styčníková metoda. 11. Rovinný kloubový příhradový nosník II.: Průsečná metoda, mimostyčné zatížení. 12. Těžiště: Pojem těžiště, těžiště rovinných čar, těžiště jednoduchých rovinných obrazců, těžiště složených rovinných obrazců. 13. Prostorová soustava sil: Prostorový svazek sil, statický moment síly a dvojice sil v prostoru, obecná prostorová soustava sil, prostorová soustava rovnoběžných sil. 14. Řešení vzorových příkladů. Cvičení: 1. Přímková a rovinná soustava sil: Rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu, dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil. 2. Nosné stavební konstrukce: Idealizace, vnější vazby, silové zatížení prutů, složky reakcí ve vnějších vazbách. 3. Výpočet přímého nosníku I.: Určení vnitřních sil na prostém nosníku v osové i příčné úloze s bodovým silovým a momentovým zatížením. 4. Výpočet přímého nosníku II.: Určení vnitřních sil na prostém nosníku v osové i příčné úloze s rovnoměrným spojitým zatížením. 5. Výpočet přímého nosníku III.: Určení vnitřních sil na prostém nosníku s převislými konci a konzole v osové i příčné úloze, trojúhelníkové a lichoběžníkové spojité zatížení. 6. Výpočet přímého nosníku IV.: Vnitřní síly prostého nosníku s převislými konci s šikmým podepřením, šikmý nosník. 7. Lomený a zakřivený nosník I.: Rovinně lomený nosník v rovinné úloze I. 8. Lomený a zakřivený nosník II.: Rovinně lomený nosník v rovinné úloze II. 9. Lomený a zakřivený nosník III.: Rovinně lomený nosník v příčné úloze, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze. 10. Rovinné nosníkové soustavy I.: Spojitý nosník s vloženými klouby – Gerberův nosník. 11. Rovinné nosníkové soustavy II.: Trojkloubový rám a oblouk, trojkloubový rám a oblouk s táhlem. 12. Rovinný kloubový příhradový nosník: Zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda. 13. Těžiště: Těžiště rovinných čar, jednoduchých a složených rovinných obrazců. 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku