228-0230/04 – Základy stavební mechaniky (ZSM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA0017 Ing. Petr Král
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základy stavební mechaniky – stavební statiky, se zaměřením na schopnost stanovit reakce a sestrojit průběhy vnitřních sil na jednoduchých staticky a kinematicky určitých konstrukcích, zejména na přímých, zakřivených a lomených nosnících a rovinných nosníkových soustavách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Základy stavební mechaniky poskytne studentům základní informace o statickém řešení staticky a kinematicky určitých rovinných prutových nosných konstrukcí, které spočívá ve výpočtu reakcí ve vnějších vazbách a sestrojení průběhů vnitřních sil pomocí podmínek rovnováhy. Součástí výuky je i analýza silových soustav v rovině a prostoru a základy kinematiky, které jsou nezbytné pro dosažení požadované nehybnosti nosné konstrukce.

Povinná literatura:

1. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0771-8. 2. Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová: Stavební statika. VŠB-TU Ostrava 2013.

Doporučená literatura:

1. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999. 2. Kytýr, J., Gratza, R., Plášek, J., Ekr, J., Ridoško, T.: Statika I – Řešené příklady. Skriptum. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2014. 3. Russell C. Hibbeler, Structural Analysis (10th Edition), 736 pages, 2017, ISBN-13: 978-0134610672, ISBN-10: 0134610679.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do stavební statiky: Charakteristika vědního oboru stavební statika, některé obecné základní pojmy stavební statiky. 2. Přímková a rovinná soustava sil: Přímková soustava sil, rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil. 3. Nosné stavební konstrukce: Idealizace a klasifikace nosných stavebních konstrukcí, reálné zatížení nosných stavebních konstrukcí, prut, prutová soustava. 4. Výpočet přímého nosníku I.: Výpočet nosníku v osové a příčné úloze. 5. Výpočet přímého nosníku II.: Výpočet nosníku v krutové, rovinné a prostorové úloze. 6. Lomený a zakřivený nosník I.: Rovinně lomený nosník v rovinné úloze. 7. Lomený a zakřivený nosník II.: Rovinně lomený nosník v příčné úloze, prostorově lomený nosník, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze. 8. Rovinné nosníkové soustavy I.: Spojitý nosník s vloženými klouby. 9. Rovinné nosníkové soustavy II.: Trojkloubový rám a oblouk s táhlem i bez táhla. 10. Rovinný kloubový příhradový nosník I.: Obecná a zjednodušená styčníková metoda. 11. Rovinný kloubový příhradový nosník II.: Průsečná metoda, mimostyčné zatížení. 12. Těžiště: Pojem těžiště, těžiště rovinných čar, těžiště jednoduchých rovinných obrazců, těžiště složených rovinných obrazců. 13. Prostorová soustava sil: Prostorový svazek sil, statický moment síly a dvojice sil v prostoru, obecná prostorová soustava sil, prostorová soustava rovnoběžných sil. 14. Řešení vzorových příkladů. Cvičení: 1. Přímková a rovinná soustava sil: Rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu, dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil. 2. Nosné stavební konstrukce: Idealizace, vnější vazby, silové zatížení prutů, složky reakcí ve vnějších vazbách. 3. Výpočet přímého nosníku I.: Určení vnitřních sil na prostém nosníku v osové i příčné úloze s bodovým silovým a momentovým zatížením. 4. Výpočet přímého nosníku II.: Určení vnitřních sil na prostém nosníku v osové i příčné úloze s rovnoměrným spojitým zatížením. 5. Výpočet přímého nosníku III.: Určení vnitřních sil na prostém nosníku s převislými konci a konzole v osové i příčné úloze, trojúhelníkové a lichoběžníkové spojité zatížení. 6. Výpočet přímého nosníku IV.: Vnitřní síly prostého nosníku s převislými konci s šikmým podepřením, šikmý nosník. 7. Lomený a zakřivený nosník I.: Rovinně lomený nosník v rovinné úloze I. 8. Lomený a zakřivený nosník II.: Rovinně lomený nosník v rovinné úloze II. 9. Lomený a zakřivený nosník III.: Rovinně lomený nosník v příčné úloze, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze. 10. Rovinné nosníkové soustavy I.: Spojitý nosník s vloženými klouby – Gerberův nosník. 11. Rovinné nosníkové soustavy II.: Trojkloubový rám a oblouk, trojkloubový rám a oblouk s táhlem. 12. Rovinný kloubový příhradový nosník: Zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda. 13. Těžiště: Těžiště rovinných čar, jednoduchých a složených rovinných obrazců. 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.