228-0233/02 – Inženýrské statické výpočty (ISV)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení teoretických znalostí o řešení prutových konstrukcích obecnou deformační metodou. Seznámení s řešením konstrukcí vystavených pohyblivému zatížení a dynamické odezvě konstrukce na zatížení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu si studenti prohloubí a rozšíří znalosti a schopnosti související s řešením statické analýzy staticky neurčitých prutových konstrukcí rovinných a prostorových obecnou deformační metodou. Seznámí se rovněž s řešením prutových konstrukcí zatížených deformačním a teplotním zatížením. Studenti si dále osvojí řešení prutových konstrukcí s využitím nástroje na bázi deformační metody. Studenti získají potřebné znalosti pro statickou analýzu staticky určitých a neurčitých prutových konstrukcí vystavených pohyblivému zatížení. Dále se seznámí s úvodem do dynamiky stavebních konstrukcí. Praktická výuka je prováděna v počítačové laboratoři.

Povinná literatura:

1. Kadlčák, J., Kytýr, J.: Statika stavebních konstrukcí II., VUTIUM Brno, 2004. 2. Teplý, B., Šmířák, S.: Pružnost a plasticita II. VUT Brno, 1993. dotisk CERN, 2000, 3. Gere, Timoshenko: Mechanics of materials, PWS-Kent, Boston, 1990.

Doporučená literatura:

1. Koubová, L., Konečný, P.: Statika stavebních konstrukcí II - podklady do cvičení. VŠB-TU Ostrava 2013, 2. SCIA online tutoriály: http://www.scia-online.cz/index.php?typ=CDA&showid=806, 3. Melcer, J. – Kuchařová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004, 4. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek - témata: 1. Obecná deformační metoda (ODM): Pravoúhlý rovinný rám při silovém zatížení. Opakování a praktický postup výpočtu. 2. ODM: Deformační zatížení změnou teploty a popuštěním podpor. 3. ODM: Kosoúhlé rámy při silovém zatížení. 4. ODM: Rovinné rámy při deformačním zatížení. 5. ODM: Prostorové prutové soustavy. 6. ODM: Řešení nosníků na pružném podkladě. 7. Aplikace výpočetní techniky při modelování podloží: Nosník na pružném podkladě. 8. Aplikace výpočetní techniky při řešení stabilitních úloh. 9. Pohyblivé zatížení: Úvod. Příčinkové čáry na rovinných plnostěnných nosnících. Pohyblivé vozidlo na prostém nosníku. Nepřímé pohyblivé zatížení. Zjišťování extrémních účinků pohyblivého vozidla. 10. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry na rovinných kloubových prutových soustavách. Spojitý nosník s vloženými klouby a příhradová konstrukce. 11. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry statických a deformačních veličin na staticky neurčitém rovinném plnostěnném nosníku. 12. Základy stavební dynamiky: Úloha dynamiky ve stavební praxi a oblasti jejího použití. Vymezení základních pojmů (tuhost, poddajnost, tlumení, lineární a nelineární kmitání, vlastní frekvence). 13. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – volné kmitání netlumené a tlumené. 14. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – nucené kmitání netlumené a tlumené. Osnova cvičení: 1. Úvod, maticový počet v tabulkovém procesoru. 2. ODM: Lokální primárních vektor koncových sil. Zatěžovací vektor. Matice tuhosti prutu. Stupeň přetvárné neurčitosti. 3. ODM: Řešení spojitých nosníků. 4. ODM: Řešení pravoúhlých rámů. 5. ODM: Řešení Kosoúhlých rámů. Popuštění podpor. Teplotní zatížení. 6. ODM: Řešení příhradových konstrukcí. 7. Aplikace výpočetní techniky při modelování podloží: Nosník na pružném podkladě. 8. Aplikace výpočetní techniky při řešení stabilitních úloh. 9. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole, prostém nosníku s převislými konci, spojitém nosníku s vloženými klouby i bez, příhradovém nosníku staticky určitém i neurčitém. Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků nehybného zatížení. 10. Pohyblivé zatížení: Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků pohyblivého zatížení. Uplatnění Winklerova, Břemenového i Šolínova kritéria. 11. Pohyblivé zatížení: příčinkové čáry na příhradové konstrukci a staticky neurčitém nosníku. Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků pohyblivého zatížení. 12. Úvod do stavební dynamiky: Harmonický pohyb. Tuhost a poddajnost konstrukce. Náhradní soustředěná (setrvačná) hmota. 13. Aplikace výpočetní techniky při řešení dynamických úloh: Výpočet vlastní frekvence a vlastních tvarů kmitání. 14. Aplikace výpočetní techniky při řešení dynamických úloh: Výpočet dynamické odezvy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.