228-0302/04 – Metoda konečných prvků (MKP)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení principů metody konečných prvků. Znalost volby okrajových podmínek v metodě konečných prvků, dovednost správné volby základního modelu konstrukce pro úlohy statiky, nelineární statiky, dynamiky a vedení tepla ve stavebních konstrukcích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na aplikace metody konečných prvků k řešení úloh statiky, nelineární statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Zahrnuty jsou i principy analýzy vedení tepla ve stavebnictví. Součástí výuky je i řešení vzorových úloh metodou konečných prvků s využitím software.

Povinná literatura:

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Doporučená literatura:

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do předmětu, základní problém teorie pružnosti 2. Výpočtové modely konstrukcí, základní principy metody konečných prvků 3. Rovinný problém teorie pružnosti: varianty, metody řešení 4. Konečné prvky pro řešení rovinného problému 5. Desky: tenké a tlusté desky, metody řešení 6. Konečné prvky pro řešení desek 7. Stěnodesky a skořepiny 8. Tělesa, modely podloží 9. Prutové konstrukce 10. Konečné prvky pro řešení prutových konstrukcí 11. Lineární stabilita 12. Další problémy řešitelné MKP: vedení tepla, dynamika 13. Nelineární mechanika 14. Přehled programových systémů pro MKP Cvičení 1. Úvod do tvorby výpočetních modelů konstrukcí na počítači 2. Dokončení úvodu (dokumentace a doplňkovými informačními zdroje, příklady) 3. Tvorba výpočetních modelů pro řešení 2D úloh 4. Analýza výpočetního modelu rovinné konstrukce 5. Analýza deskové konstrukce 6. Srovnání výsledků řešení desek podle Kirchhoffovy a Mindlinovy teorie 7. Analýza skořepiny 8. Modelování těles pomocí 3D konečných prvků 9. Modelování konstrukce na podloží 10. Analýza konstrukce kombinující 2D a 3D konečné prvky 11. Modelování prutových konstrukcí 12. Úloha lineární stability 13. Modelování vedení tepla 14. Modelování vedení tepla (dokončení)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  32 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní