228-0303/01 – Theory of Elasticity and Plasticity (PPII)

Gurantor departmentDepartment of Structural MechanicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Ability to solve selected problems of theory of elasticity.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Static analysis of 2D and 3D structures, variational principles in structural mechanics, finite element method.

Compulsory literature:

Gere, J. M., Timoshenko, S. P.: Mechanics of materials, Brooks/Cole Publishing Company, USA, 2000

Recommended literature:

Zienkiewicz, O. C.: The Finite Element Method in Engineering Science, MCGraw Hill, London, 1971

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Variační principy v mechanice 2. Základní principy metody konečných prvků 3. Rovinný problém: úvod, klasické metody řešení 4. Rovinný problém: metoda konečných prvků 5. Izoparametrické konečné prvky 6. Tenké desky 7. Tlusté desky 8. Skořepiny 9. Tělesa 10. Modely podloží 11. Stabilitní úlohy 12. Základy nelineární mechaniky, konstrukční nelinearita 13. Fyzikálně nelineární úlohy 14. Geometricky nelineární úlohy Cvičení 1. Aplikace Ritzovy metody na výpočet průhybu konstrukce 2. Aplikace Ritzovy metody (dokončení) 3. Odvození konečného prvku pro rovinný problém 4. Odvození konečného prvku pro rovinný problém (aplikace odvozeného prvku) 5. Řešení tenké desky metodou sítí 6. Kruhové desky 7. Odvození konečného prvku pro řešení desek 8. Řešení deskového pásu na Winklerově podloží 9. Řešení nosníku na podloží, srovnání s deskovým pásem 10. Kombinace konečných prvků různých typů při modelování konstrukcí 11. Řešení komplexního modelu konstrukce 12. Lineární stabilita prostorové konstrukce 13. Analýza pružnoplastického chování konstrukce 14. Analýza pružnoplastického chování konstrukce (dokončení)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.