228-0305/02 – Nelineární a lomová mechanika (NLM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost řešit nelineární úlohy stavební mechaniky (plasticita, stabilita). Schopnost rozpoznat typ nelineárního chování a znalost jeho vlastností. Schopnost řešit nelineární úlohy z využitím specializovaného software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu studenti získají znalosti z oblasti nelineární a lomové mechaniky mechaniky ve vztahu ke stavebním konstrukcím a materiálům (plasticita a porušování materiálů, velké deformace).

Povinná literatura:

1. Teplý, B. Šmiřák, S: Pružnost a plasticita II, CERN, Brno 2000 2. Ravinger, J., Psotný, M.: Analýza konštrukcií, Nelineárne úlohy, STU v Bratislave, Bratislava 2006 3. Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky I., I I., Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992

Doporučená literatura:

1. Brdička, M., Samek, L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatný projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti vypracují semestrální práci (vyřeší zadaný problém) se zaměřením na nelineární mechaniku. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní úloha teorie pružnosti, veličiny a vztahy mezi nimi (shrnutí učiva předcházejícího studia) 2. Typy nelineárního působení v mechanice. Konstrukční nelinearita, typy úloh a výpočetní postupy 3. Metody řešení nelineárních úloh: Newtonova-Rapshonova, metoda délky oblouku 4. Geometricky nelineární úlohy - rozdělení. Teorie 2. řádu 5. Velké deformace. Metody řešení úloh 6. Lineární stabilita (prutové konstrukce, stěny, skořepiny) 7. Fyzikální nelinearita – přehled, nelineárně pružný materiál 8. Pružnoplastický materiál: teorie plastického chování, postupy výpočtu, podmínky plasticity pro kovy 9. Pružnoplastické modelování ortotropních materiálů (Hillova podmínka plasticity) 10. Pružnoplastické modelování zemin 11. Pružnoplastické modelování betonu: podmínky plasticity a modely zpevnění 12. Lineární lomová mechanika: úvod, základní předpoklady a veličiny 13. Lineární lomová mechanika: základní úlohy 14. Modely pro kvazikřehké materiály Cvičení 1. Opakování - teorie pružnosti 2. Rovinný problém, desky - shrnutí 3. Konstrukční nelinearita - jednostranná vazba, iterační řešení 4. Konstrukční nelinearita - rám na jednostranně působícím pružném podloží 1 5. Konstrukční nelinearita - rám na jednostranně působícím pružném podloží 2 6. Konstrukční nelinearita - rám se ztužidlem 7. Nosník řešený teorií 2. řádu 8. Rám řešený teorií 2. řádu 9. Rám s plastickými klouby 1 10. Rám s plastickými klouby 2 11. Pružnoplastické řešení nosníku - vrstvičkový přístup 1 12. Pružnoplastické řešení nosníku - vrstvičkový přístup 2 13. Faktor intenzity napětí a lomová houževnatost 14. Vyhodnocení individuálních prací

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní